Haber Sen-EMO-MMO: “Posta Hizmetleri Kanun Tasarısı Geri Çekilsin!”

Değerli Basın Emekçileri;

173 yıllık bir geçmişe sahip olan PTT, 5 Mart 2013 tarihi itibarıyla hükümet tarafından meclise verilen bir kanun tasarısıyla Anonim Şirket yapılmak istenmektedir. Yaklaşık 3 yıldır kamuoyunun ve PTT emekçilerinin gündeminde olan tasarı, AKP hükümeti tarafından alelacele yasalaştırılmak isteniyor. Böylece ülkemizin en ücra köşeleri başta olmak üzere her köy, belde, mahalle, ilçe ve ilinde halka hizmet götüren, halkın itibarını ve güvenini kazanmış olan PTT, kamu hizmeti anlayışını terk ederek piyasalaşacaktır. Tasarının 1. maddesinin “tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücret” hükümüne uygun olarak PTT sermayenin hırsına ve açgözlülüğüne terk edilecektir. Halk artık PTT hizmetlerinden parası oranında faydalanacaktır.

Biz bunları Telekom`un özelleştirilmesinden biliyoruz. Özelleştirme gerçekleşmeden önce kullandığımız kadar fatura ödüyorken, bugün Avrupa`nın en pahalı, dünyanın ise ikinci en pahalı internetini kullanıyoruz. Konuş-konuşma paket fiyatları tercih etmek zorunda bırakıldık. Yani özelleştirmeler sayesinde halk olarak hep soyulduk ve fakirleştik.

Değerli Basın Emekçileri,

AKP hükümeti bu adımla birlikte, sayısı yaklaşık 30.000 olan çalışanların iş güvencelerini ortadan kaldırarak, personeli, hiçbir kanunun sözleşmeli personel hükümlerine tabi olmaksızın, “idari hizmet sözleşmesi” ile istihdam etmek istiyor. Bundan sonra işe alınacakların yani çocuklarımızın da yine güvencesiz olarak işe alınmalarını ve tüm haklarının kanunlarla değil, bir yönetmelikle düzenlenmesini planlıyor. Hepimizi ücretli köle yapmak istiyor. Bunun en canlı örneği şu anda PTT`de çalışan taşeron elemanlarıdır. Sayıları 15.000`e yaklaşan taşeron firma çalışanları güvencesiz, kıdem tazminatsız, asgari ücretle, 12 saat mesai ve tüm sosyal hakları kısıtlı biçimde çalıştırılıyorlar.

Kamunun malı olan PTT`nin şirketleştirilmesi, özelleştirilmesi sürecinin bir parçasıdır. Daha önce diğer kamu kurumlarında olduğu gibi, kamusal-toplumsal varlıklar önce şirketleştirilmekte, sonra özelleştirme, taşeronlaştırma vb. süreçlere tabi olmakta, birilerinin özel sermayesi haline getirilmektedir. Her fırsatta PTT`nin kalitesinden, etkinliğinden, sürekliliğinden, güçlü ve istikrarlı hizmetinden ve yatırımlarından bahseden hükümet yetkililerinin bugün bunların olmadığını bahane ederek kamu tekeli olan PTT`yi taşeron tekeli yapmak istemelerine, halkı müşteriye, çalışanları köleye çevirmeye yönelik bu tasarının kabul edilmesi mümkün değildir.

Değerli Basın Emekçileri,

Biz, PTT‘de örgütlü sendika ve meslek odaları olarak bu tasarının derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. PTT emekçileri olarak, ülkemizin ve halkımızın tamamen aleyhine olan bu tasarının geri çekilmesi ve yasalaşmaması, taşeron çalışanlar dahil tüm PTT emekçilerinin kadrolu ve iş güvenceli olarak istihdam edilmesi için yaşlısı-genci, kadını-erkeğiyle tüm halkımızı, memuru, işçisi, posta dağıtıcısı ve mühendisiyle tüm PTT emekçilerini tasarının Mecliste görüşülmeye başlanacağı 27 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz iş bırakma eylemine destek vermeye, o gün PTT`lere gitmemeye, bizimle birlikte alanlara çıkmaya çağırıyoruz.

KESK / Haber-Sen Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası
TMMOB / EMO Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB / MMO Makina Mühendisleri Odası