Gökçek’in Ulus Projesi’ne yürütmeyi durdurma kararı

Ulus’un tarihi-kültürel yapısının ranta açılmasına ilişkin yenileme kararı Danıştay Dava Daireleri’nden döndü, projenin yürütmesi durduruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ulus’un tarihi-kültürel yapısını ranta açma politikaları doğrultusunda Bakanlar Kurulu’nun Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin yenilenme alanı ilan etmesine yönelik 2010’da aldığı karar, meslek odalarının açtığı dava ile durduruldu. Danıştay 14. Dairesi’nin reddettiği yürütmeyi durdurma talebi, Dava Daireleri Genel Kurulu’na yapılan itiraz sonucunda kabul edildi. Böylece yürütmeyi durdurmanın reddi kararı kaldırıldı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yürütmenin durdurulmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yenileme alanı sınırları içerisindeki bölümün, yıpranmış ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş olup olmadığına yönelik yerinde inceleme yapılmadan bilirkişi raporu hazırlandığını söyledi ve yeni bilirkişi incelemesiyle yürütmenin durdurulduğunu belirtti.

Ulus’ta tescilli yapıların tescillerini kaldırmaya cüret edildiği günlerde kararın sevindirici olduğunu söyleyen Candan, “Yanlış hesap Bağdat’tan döner” dedi. Candan, bilimsel bilgiden yoksun, kamusal yarar düşünülmeden, kültürel ve tarihsel mirasın ranta teslim edilmesine ortam sağlamaya çalışanlara da geçmiş olsun diledi.

Kaynak: Sendika.Org