Gökçek’in rant hırsına karşı ODTÜ’lüler harekete geçti

ODTÜ arazisi üzerinden geçmesi planlanan yollar Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden geçince ODTÜ’lüler Gökçek’in rant hırsına karşı ODTÜ’yü bir kere daha savunmak için kolları sıvadı, ilk öğrenci forumu gerçekleşti

ODTÜ arazisi üzerinden geçecek iki yeni yol projesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden geçip askıya çıkmasının ardından ODTÜ’lüler forumlarda bir araya gelmeye başladı. ODTÜ Mezunlar Derneği’nde Şehir Plancıları Odası’nın yaptığı bilgilendirici toplantının ardından ODTÜ Mezunlar Derneği’nin çağrısıyla Vişnelik Tesisleri’nde yol planları hakkında konuşuldu.

ODTÜ’den geçmesi planlanan yolların durumu ne?

2014 yılında ODTÜ Ormanı katledilerek yapılan yolun yapımı sırasında ODTÜ Koruma İmar Planı’nda kampüsün kuzey tarafından Eskişehir Yolu’na paralel olarak geçecek yolun aç-kapa yapılmadan tünel olarak yapılacağı notu düşülürken geçtiğimiz ay askıya çıkan planda bu notun olmadığı belirtiliyor. Bu projede aç-kapa yapılmadan tünel olarak yapılması şartı ODTÜ Rektörlüğü tarafından ısrarla eklenmeye çalışılıyor. Ancak bu notun kaldırılıp projenin geçmesi ise aç-kapa yapılarak ODTÜ Ormanı’na ciddi zararlar vereceği endişesi yaratıyor.

Diğer yolun ise İncek tarafından kampüsün güneyinden kuzeyine doğru ODTÜ arazisine yaklaşık 250 metre girerek 50 metre genişliğinde bir yol inşa edilmesi planlanıyor. Bu projeye ODTÜ Rektörlüğü gerekli olmadığı gerekçesiyle dava açtı.

ODTÜ’lüler Gökçek’in rant hırsına karşı kolları sıvadı

Yapılan bir forum ve bir toplantının ardından ODTÜ’lüler bu sefer kampüs içerisinde üniversitelilerin geri kalanın bilgilendirme ve neler yapılabileceğinin konuşulması amaçlı bir forum düzenledi. Yurtlar Bölgesi’nde yapılan ve yaz döneminde olmasına rağmen katılımın iyi olduğu forum Şehir Plancıları Odası’nın bilgilendirici sunumuyla başladı. Projelerin teknik ve hukuki detaylarının anlatılması ve ODTÜ’ye etkilerinin belirtilmesinin ardından neler yapılabileceği konuşuldu.

Yol projeleri hakkında ODTÜ içerisinde yoğun bilgilendirme çalışması yapılması kararlaştırılırken meselenin sadece ODTÜ-Gökçek çatışması üzerinden yürümemesi için başta Ankara’da olanlar olmak üzere ekolojik aktivistlere, kent veya mahalle meclislerine ve toplumsal muhalefetin diğer ögelerine ulaşılması ve meseleyi Ankara’nın meselesi haline getirmeye çalışılması kararlaştırıldı.

Çalışmalara hemen başlayan ODTÜ’lüler sosyal medya ekibi, görsel materyal ekibi, bilgilendirme ve iletişim ekibi gibi farklı ekipler kurarak çalışmada iş bölümüne girdiler.

Kaynak: Kolektifler.net