Görünen Suçlu, “Yırtık Boru”. Ya Görünmeyen…

Yeni yıla girerken, Ankara’da 7 üniversite öğrencisinin ölümü üzerine Makina Mühendisleri Odası Başkanı Emin Koramaz, bir basın açıklaması ile olayla ilgili bulgularını kamuoyu ile paylaştı. Oda binasında gerçekleşen basın toplantısında MMO’nun konuyla ilgili görüşleri de hatırlatıldı. Basın toplantısında ayrıca Ankara Şubesi Tesisat Komisyonu Başkanı Aytekin Çakır da incelemeler hakkında bilgi verdi

Olay duyulduktan sonra, MMO Ankara Şubesi’nce atanan inceleme heyetinin Savcılık Bilirkişi Heyeti ile birlikte olay yerinde inceleme yaptığını anlatan Koramaz, bacalı tip kombi için daireye temiz hava girmesini sağlayan ventilasyon menfezinin açık ve görevini yerine getirir durumda olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

 

 

İnceleme Heyeti’nin dikey bacanın çekişinin uygun olduğu gördüğünü kaydeden Koramaz, ancak  yanan gazın tahliyesini sağlayan alüminyum esnek boruda yapılan incelemede, borunun üzerinde çok sayıda yarıklar ve delikler olduğu tespit edildiğini kaydetti. Heyetin ilk inceleme sonucu olarak yanma gazlarının bacaya tam olarak iletilemediği ve yanma gazlarının daire içerisine yayılması neticesinde ölümlerin yaşandığı kanaatine varıldığı açıklandı.

Açıklamada kaza ile ilgili tespitlerin yanında, MMO’nun konuya ilişkin görüşleri de aktarıldı. Buna göre kamusal denetimin önemi vurgulanarak, periyodik denetimleri gaz dağıtım şirketlerinin zorunlu olarak yapması; teknik şartnamelerin güvenlik esasına göre yenilenmesi;  mühendis yetkilenmesi ve proje onay konusunda MMO ile işbirliği yapılması önerildi.

Açıklamada, yerel yönetimlerdeki piyasacı anlayışın sorumluluğuna ve ısınma sistemlerinin bireyselleşmesinin yarattığı sorunlara değinilmedi.  

 

Açıklamanın tam metni için tıklayınız.