GMO YK Başkanına TMMOB’den Kınama

TMMOB Yönetim Kurulu, Barbaros Denizciler Derneği‘nin davetlisi olarak gittiği yemekte TMMOB’ye ve bağlı odalarına yönelik yapmış olduğu konuşma gerekçesiyle Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kolay’a kınama yazısı yolladı.

Kolay’ın TMMOB eleştirisi üzerinden siyasi iktidara yaranmaya çalışan tutumunu sert bir dille eleştiren TMMOB Yönetim Kurulu “Bu konuşmanızda öncelikli olarak sıkıntınızın, oda başkanlarımız tarafından “Elektrik Mühendisleri Odamıza yapılan saldırı karşısında tepki vermenizin istenmesi” olduğu açıktır.

Bu konuda tepki verebilmeniz için “Yönetim Kurulu toplantısı yapılması gerektiği mazereti” ni sunarken öte yandan da siyasal iktidarla ne kadar sıkı ilişkiler içinde olduğunuzu da ifade etmektesiniz. Henüz elinize bir şey geçmemiş de olsa “arsa, marina vb. verileceği sözü aldığınızı” belirtiyorsunuz.

Siyasal iktidarla bu kadar yakın ilişkiye geçmek ve yürütme erkinden meslek, meslektaş ve kamu yararı perspektifinden değil arsa, marina bağlamında talepte bulunmanın Birliğimizin ilkeleri ile ters düştüğü açıktır. Bu nedenledir ki, iktidarla yakın ilişkisi bulunan bir grubun yayın organına dahi tepki verememektesiniz. Kamu kaynaklarını kamu yararına kullanmak zorunda olan siyasal iktidarlara Oda‘nın neden ve nasıl bir diyet borcu olabilir?” ifadesinde bulunarak GMO başkanı Osman Kolay’ın tabiiyet ilişkisini gözler önüne seriyor.Osman Kolay’ ın yemekte yaptığı konuşmadan “Anayasa referandumu meselesi. Şimdi bastırılıyor; ‘Evet mi, hayır mı?‘ diye. TMMOB‘yi anlayamıyorum. Biz, meslek örgütüyüz, ama devamlı olarak siyaset yapılıyor. İktidara kim gelirse gelsin, hep tenkit ediyorlar ve onlara göre, iktidar her zaman kötü yapıyor. Mesela bu dönem çok aşırıya kaçtılar.” kısmını alıntılayarak siyasilerin bulunduğu bir ortamda bu ifadelerin kullanılmasının iktidar yanlısı siyaset yapmak olduğu vurgulanıyor.

TMMOB Yönetim Kurulu olarak Osman Kolay’ı kınayan yazının sonunda,  “TMMOB Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı” metnini okuduktan sonra konumunuzu değerlendirip gereğini yapmaya çağırılıyor.Referandum sürecinde “Evet”i örgütleyen GMO, Elektrik dağıtım özelleştirmelerine karşı kamu yararı gözetilmemiştir diyerek özelleştirmeleri yargı sürecine taşıyacağını basına ve kamuoyuna duyurmasının ardından Elektrik Mühendisleri Odası’na (EMO) Sabah ve Takvim gazetelerinde yapılan saldırıya karşı TMMOB’ye bağlı Odaların yaptığı birlik ve dayanışma açıklamasında imzasına yer vermemişti. GMO’nun bu gerici ve piyasacı tutumu altında bir çalışma dönemi geçiren demokrat gemi mühendisi Bülent Çağlar istifa etmişti.

politeknik.org.tr