Genç harita mühendisleri odalarıyla mücadelelerini büyütecek – Selin Bostan

Günümüz yaşam zorlukları üzerine uzun mesai saatleri, düşük ücretler, eksik yatırılan sigorta primleri gibi sorunlarla karşı karşıya kalan genç mühendisler Haziran İsyanı’nın güçlü dinamiklerinden biri oldu. İş yaşamlarında güvencesizlik dayatılan genç mühendisler ‘yeter’ diyerek, talepleri doğrultusunda öfkelerini sokağa taşıdı.

Genç harita mühendisleri de Haziran’da sokaklarda, Gezi Parkı’nda ve meydanlardaydı. Haziran İsyanı süresince yeni mezun birçok genç harita mühendisi kentine, mesleğine ve geleceğine sahip çıkmak için sokaktayken TMMOB’nin ve HKMO’nun örgütlülüğünü tam anlamıyla hissedemedi, gençliğin getirdiği dinamizm ve yeni mezun bir mühendis olmanın getirdiği sorunlar ile maalesef örgütlü yapıdan uzak olarak taleplerini dile getirdi.

Öğrencilik dönemlerinden beri meslek odalarına sahip çıkmış, aktif çalışma yapmış, odaların öğrenci komisyonlarında bir araya gelmiş olan harita mühendisleri, mezun olduktan sonra kendi odalarına kendilerine yer bulamamıştı. Özellikle HKMO İstanbul Şubesi’nde, oda yönetimlerinin çalışma tavrı sonucu sadece isim olarak var olabilmişti. Genç harita mühendisleri, ücretli ve işsiz mühendisler gibi komisyonlarda mücadelelerini ilerletemediler ve bunun bir sonucu olarak ‘yalnız’ kaldılar.

Haziran İsyanı sonrasında birçok örgütlülük doğurduğu gibi HKMO’da da yeni bir örgütlenme ihtiyacını ve yeni bir dönemin gerekliliğini ortaya çıkardı. Genç harita mühendisleri isyan sürecinde meslek odalarının rolü üzerinde tartışmaya, Haziran İsyanı’nı bu yönüyle yorumlamaya yöneldi.

Haziran’da ‘iş çıkışı ya da mesai dışında direnişte olan’ HKMO İstanbul Şubesi’ne üye genç mühendisler ve ’iyi’ bir işte çalışmak amacıyla Ankara, Trabzon, Zonguldak, Kocaeli’den gelerek İstanbul’da çalışma hayatına atılanlar bir araya geldi, toplantılar yaptı. Bu toplantılar sonunda Genç Harita Mühendisleri Komisyonu ‘yeniden’ kuruldu. Komisyon için, özellikle ülkenin dört bir yanından gelerek HKMO İstanbul Şubesi’nde birleşen genç mühendisler olumlu bir farklılık yarattı. Yeni mezun olmanın getirdiği sorunlar komisyonun mücadele çizgisini belirledi. Mühendis asgari ücreti, güvenceli çalışma ve güvenli gelecek konularını tartışan harita mühendisleri, komisyonun ilk etkinliği olarak öğrencilerin de içinde bulunduğu geniş bir kitleyle kahvaltılı forum etkinliği düzenledi, sorunlarını konuştu, çözümler üretti.

HKMO İstanbul Şubesi’nde seçim döneminin başlaması ile bu örgütlenmenin sonucu olarak genç harita mühendisleri başarılı bir genel kurul ve seçim süreci geçirdi. Seçim sürecinden yaklaşık 3 ay öncesinde yeniden örgütlenen ve seçimin hemen öncesinde odalarını yönetmeye aday olan genç mühendislerin içinde bulunduğu Çağdaş Demokrat Harita Mühendisleri, Meslekte Birlik Grubunun aldığı 516 oya karşı 755 oy alarak HKMO İstanbul Şubesi’nin yeni yönetim kurulunu oluşturdu. Genç mühendisler açısından son sandıklara bakacak olursak, her ne kadar az miktarda katılım olsa da  kullanılan oyların %70’i Çağdaş Demokrat Harita Mühendislerine çıktı. Bu tablo her yönüyle olmasa da bir bakımdan genç harita mühendislerinin çok kısa süre içinde verdikleri emeğin karşılığı olarak yorumlanabilir ve HKMO İstanbul Şubesi’ndeki yenilenmenin ilk adımı olarak görülebilir.

HKMO şubelerinin yönetimindeki ve komisyonlarındaki genç harita mühendisleri hem HKMO hem TMMOB için yeni bir dönemin başlangıcı. Haziran İsyanı’nda gücünü sokakta gösteren, sokaktan ve örgütlülüğünden aldığı güçle odalarına sahip çıkan genç harita mühendisleri; odalarını tüm genç mühendislerin hak örgütü ve mücadele adresi haline getirecek, seslerini buradan daha fazla yükseltecekler.

Selin Bostan

HKMO İstanbul Şubesi YK Üyesi