Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları’ndan Gıda Yasa Tasarısına Karşı Basın Açıklaması

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yasalaşması durumunda binlerce mühendisin çalışma yaşamını etkileyecek ve halk sağlığına tehdit oluşturacak “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” adlı yasa taslağına karşı 16 Mayıs Cumartesi günü, Kadıköy Kilise Meydanı’nda, saat 13.30’da bir basın açıklaması düzenlenecek.

Gıda MO Marmara Bölge Şubesi, Kimya MO İstanbul Şubesi, Ziraat MO İstanbul Şubesi tarafından ortak olarak düzenen basın açıklaması yasa taslağına karşı 26 Nisan günü Ankara’da yapılan açıklamanın ardından mühendislerin ikinci kitlesel tepkisi olacak.

Kapalı kapılar ardında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağı, bitkisel beslenmeyi göz ardı ederek bu alandaki denetimi azaltarak halk sağlığı açısından tehdit oluşturacak ve gıda güvenliği sürecinde önemli bir role sahip olan “sorumlu yöneticilik” uygulamasına son vererek binlerce mühendisin işsiz kalmasına yol açacak. Tasarı ayrıca devletin asli sorumluluklarından biri olan kamusal denetim hizmetlerinin özelleştirmesinin önünü açacak düzenlemeleri içeriyor.

Daha önce Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları öncülüğünde 26 Nisan günü Ankara Kızılay’da yüzlerce mühendisin katılımı ile bir basın açıklaması gerçekleştirmiş ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakmışlardı.