Fatih Ormanı kazandı: İnşaata izin veren imar planları iptal
Spread the love

İstanbul’da Belgrad Ormanı’nın başlangıcı, Kuzey Ormanlarının parçası Fatih Ormanı’nda inşaat projesine imkan sağlayan imar planları için mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Kuzey Ormanları’nın kente en yakın parçası olan Fatih Ormanı için  Serdar Bilgili – Doğuş Grubu tarafından 29 yıllığına kiralanarak içerisine villa tipi konut, lüks lokanta gibi ormanı yok edecek “Park Orman Tabiat Parkı Projesi”ne yol veren nazım imar planı ve uygulama imar planı mahkemece durduruldu. TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada Mahkeme, orman içine yapılacak projenin geri dönüşü olmayan zararlar doğurabileceğini belirterek planların yürütmesini durdurdu. Mahkeme, imar planlarının, Fatih Ormanı’nda yapılaşma koşulları oluşturan ve inşaat alanını arttırıcı şekilde olduğunu, plana dayanarak yapılan inşaat projesinin nitelik ve nicelik açısından konaklama niteliğini kalıcı hale getirdiğini belirtti. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığını vurguladı.

‘El ele yaşamı savunmak için verdiğimiz Fatih Ormanı mücadelemizi kazandık’
Kuzey Ormanları Savunması (KOS), mahkeme kararı sonrasında bir açıklama yaparak İstanbul’a yaşam sağlayan ormanları, yaşam alanlarını inşaat projelerinden korumak için mücadeleye devam çağrısı yaptı. KOS ‘Fatih Ormanı’nı yuva edinmiş sincap, tilki, yaban domuzu ve bin türlü güzellikte canlının elini asla bırakmayacaktır. El ele yaşamı savunmak için verdiğimiz Fatih Ormanı mücadelemizi kazandık, bir arada mücadele etmeye devam edeceğiz.’ ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?
Serdar Bilgili – Doğuş Grubu tarafından 29 yıllığına kiralanarak içerisine villa tipi konut gibi ormanı yok edecek projeler hazırlanmış, Projeye karşı Politeknik’in de içinde bulunduğu birçok kurum, meslek örgütü ve yaşam savunucularının ortak emeğiyle kurulan #direnfatihormanı inisiyatifi; ormanı savunmak üzere mücadele başlatmış ve gerçekleştirilen birçok eylemle Fatih Ormanı’nı sermayeye bırakmayacağını ilan etmişti. İstanbul halkının tepkilerine rağmen projede ısrar eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ‘Park  Orman Tabiat Parkı Projesi’ için 9 Aralık 2015 tarihinde ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verdi. Meslek odaları kararı yargıya taşıdı. İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ‘Park  Orman Tabiat Parkı Projesi’ hakkında verdiği ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının yürütmesini durdurdu. Bilgili ve Doğuş ortaklığı, projedeki 109 olan villa sayısını azaltarak ormanda 53 villa, 20 lokanta ve konser salonları içeren proje için ÇED sürecini yeniden başlattı. Bilgili ve Doğuş grubunun hukuksuz ÇED sürecine müdahale eden yaşam savuncuları ÇED tanıtım toplantısının yapılacağı Tim Center önünde İstanbul’un ormanları villa alanı değildir!” demek için buluştu. Halkın katılımı polis barikatıyla engellendi. Yıllar süren mücadelede, TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası, projenin yapılmasını sağlayan imar planı değişikliğine karşı açtığı davada mahkeme imar planı için yürütmeyi durdurma kararı vererek ormana villa yapılmaz dedi.

politeknik.org.tr


Spread the love