Eskişehir’de “Mühendislik ve İş Yaşamı” Paneli

Politeknik genç Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde 8 Ekim Pazartesi günü “Mühendislik Eğitimi ve İş Yaşamı” paneli düzenlendi. Politeknik üyesi makina Mühendisi Elif Güven’in panelist olarak katıldığı panelde mühendislik eğitimi, Bologna süreci, güvencesizlik ve işsizlik konuları ele alındı.

Elif Güven panele mühendislik kavramı ve mühendislik mesleğinin tarihsel gelişim sürecini açıklayarak başladı. Modern anlamda mühendislik mesleğinin çıkış noktası olan sanayi devrimine değinen Güven, mühendislik mesleğinin nasıl geliştiğine dikkat çekti. Günümüzde ise mühendislik disiplininin eğitimden başlayarak bir dönüşüm içine girdiğini vurgulayan Güven, neoliberal politikaların mühendislere ve mühendislik eğitimine olan etkilerini açıkladı.

Tüm üniversitelerde uygulanmaya çalışılan Bologna sürecinin öğrenciler üzerindeki etkileri tartışılan panelde, YÖK’ün Bologna sürecindeki etkin rolüne değinildi.

Bologna sürecinin uzantıları olan yetkin mühendislik ve teknoloji fakülteleri gibi konular ele alınarak bu uygulamaların bilimsel eğitime hiçbir katkısının olmadığı ve tamamen sermayenin çıkarları gözetilerek devam ettirildiği vurgulandı. Artan kontenjanlar ve açılan tabela üniversitelerinin mühendisleri işsizliğe, düşük ücretlerle çalışmaya ve güvencesizliğe mahkum ettiği vurgusu yapıldı.

Panelde ayrıca bugünkü mühendislik eğitimi ve mühendislik mesleğinin nitelik dönüşümü üzerine tartışma yürütüldü.

Panelin son kısmında 9 Kasım’da Ankara’da yapılacak olan YÖK Protestosuna çağrı yapıldı.

Politeknik-genç / Eskişehir