Erzurum’da Boğulan Enerji İşçileri İçin Bilirkişi Raporu Açıklandı

3 Nisan 2012’de Aşkale Karasu-2 Baraj Göleti’nde 5 elektrik işçisinin ölümüyle ilgili Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz, İnşaat Mühendisi Halil Yıldız ve elektrikçi Barış Gerez’den oluşan bilirkişi ekibi tanık beyanları, şüphelilerin beyanları, bilgi ve belge temini, işverenin yükümlülükleri ve çalışanların yükümlülükleri başlıklarından oluşan raporlarını hazırladılar.

Rapordaki belgelere göre gölet içerisinde 3 saat kurtarılmayı bekleyen işçiler, dakika dakika ölüme gitti. Aras Elektrik Dağıtım Şirketi’nin gönderdiği evraka göre ölen işçilerden yalnızca Mustafa Arifoğulları’nın kadrolu olduğu ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilkyardım eğitimlerine katılarak sertifika aldığı belirtilen raporda “Denetimlerin yapıldığına dair hiçbir kayda rastlanılmamıştır. Keza aynı hususun taşeron işçiler için de yapılmadığı, bu işçilerin eğitimlerinin verilmesi için taşeron firmaya herhangi bir ikazda bulunulmadığı, böylece de asıl işverenin yükümlülüğünü yerine getirmediği görülmüştür” denildi.

Raporda ayrıca taşeron işçilerin ‘ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir’ olduklarına dair sağlık raporları olmadığı, ‘işe girmekte sakınca’ olmadığına dair bir raporları olduğu belirtildi. Raporda asıl ve alt işverenlere ilişkin olarak şu ifadeler yer aldı:

“Taşeron işçilerin eğitilmediği, temel tehlikelere karşı alacakları önlemlerin neler olduğunun kendilerine bildirilmediği, gerekli alet ve edevatın temin edilmediği, elektrik direğindeki arızanın giderilmesi konusunda işçilere gerekli eğitim ve riskler konusunda bilgilendirme yapılmadan çalışmalarına göz yumulduğu, gölde yapılacak çalışma için bot, kayık gibi aletler temin edilmeden çalıştırıldıkları, muhtemel kazada ilk yardımda hazır bulunacak kişiler hazır edilmeden, önlem alınmadan çalıştırıldıkları, asıl işverene ve alt işverenin buna uygun davranmadığı, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verildiğine, kişisel koruyucuların teslim edildiğine dair bir belgenin olmadığı, asıl işveren tarafından denetim yapılmadığı, çalışma prosedürüne uygun davranılmadığı görüldü”