Engelliler Taksim’e çağırıyor: Ya hepimiz engelliyiz ya hiçbirimiz
Spread the love

Engelli Hakları Forumu, Türkiye Sakatlar Derneği ve Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi’nin çağrısıyla bir araya gelen bir çok kurum, Dünya Engelliler Günü için Taksim’de buluşuyor: Ya hepimiz engelliyiz ya hiçbirimiz

İnsanca yaşanabilir bir toplumsal düzende sadece fiziksel ve zihinsel olabilecek her türlü farklılığın, bu düzende bir ‘engel’ teşkil ettiğini bildiklerini ve reddettiklerini söyleyen engelliler, 30 Kasım’da saat 14.00’da Taksim’e çıkıyor. Bugünkü toplumsal düzenin koşullarının, tüm toplumu eşit, özgür ve sağlıklı şartlarda yaşamaktan alıkoyduğunu, engellediğini ve hatta öldürdüğünü belirten Engelli Hakları Forumu, Türkiye Sakatlar Derneği ve Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi, yaptıkları ortak çağrıyla herkesi Dünya Engelliler Günü için  ‘engel’leri kaldırmaya, Taksim’e çağırıyor.

Eylemin çağrı metni şöyle;

YA HEPİMİZ ENGELLİYİZ YA HİÇBİRİMİZ! 

30 KASIM’DA Taksim’deyiz

Bizler bu ülkenin köle gibi çalıştırılan, öldürülen sakat bırakılan işçileri, açlığa ve sefalete terkedilen işsizleri, yaşam alanları, suyu ve toprağı çalınan köylüsüyüz. Sağlığını kaybeden sağlıkçıları, atanamayan eğitimcileri, paralı, niteliksiz ve bilimsel olmayan bir eğitim sistemine mahkum edilmiş milyonlarca öğrencisiyiz. Her gün dövülen, öldürülülen, sakat bırakılan kadınları, sokaklarında, parklarında koşup oynayamayan beton mahallelerde çocukluğunu kaybetmiş milyonlarca çocuğu, geleceği çalınarak cendereye alınmış, esir edilmiş milyonlarca genci ve yaşarken mezara gönderilen yaşlılarıyız. Biz Türkiye’nin çoğunluğunu oluşturan engellenmiş bir halkız.

En temel insanca yaşama hakkımız olan sağlık hizmeti sermayeye kazanç kapısı yapıldı. Hastane kapılarına yığılan hasta ve çaresiz milyonlar her tedavide ve ilaç alımında katkı payı ödenmek zorunda bırakılıyor. “Sağlık Uygulama Tebliği” ile engellilerin medikal ihtiyaçl karşılanmamaya başlandı. Evet biz her geçen gün sağlıga ulaşması daha fazla engellenen SAĞLIK ENGELLİSİ bir halkız.

Devletin “engelli” saydığı toplum kesiminin %65’I okur-yazar dahi değil. Liseyi bitirme oranı %7 ünüversite bitirme oranı %2. Bu yetmezmiş gibi, sayısı bir elin parmağını geçmeyen özel eğitim kurumları kapatılmaya, şehir dışına sürülerek tasfiye edilmeye çalışılıyor. Parası olana özel okul kapısı gösterilirken, olmayanın okulu elinden alındı. Toplumun tüm kesimleri öğrencisi, öğretmeni ve velisiyle eğitim mağduru. Evet biz her geçen gün eğitime ulaşması daha fazla engellenen EĞİTİM ENGELLİSİ bir halkız.

Her gün sermaye daha fazla semirsin diye güvencesiz çalıştırılan onlarca işçi ölüyor, sakat kalıyor, göz gore gore kronik hastalıkların pençesine itiliyor. Üç kuruş paraya köle gibi çalıştırılan milyonlar insanca yaşayamaz ve beslenemez hale getirilerek hastalıktan kırılıyor. Evet biz her geçen gün güvenli çalışma koşullarına ulaşması daha fazla engellenen İNSANCA ÇALIŞMA ENGELLİSİ bir halkız.

Ülkemizin eşsiz doğası ve tüm yerleşmeleri neoliberal yağmaya açılıyor, Kentlerimiz; kaldırımsız, parksız, susuz, oksijensiz, ruhsuz ve umutsuz beton yığınlarına dönüşüyor. Akarsularımız, denizlerimiz, ormanlarımız, tarım alanlarımız, içine doğduğumuz ve bizi yaşatan doğamız, sermayenin kar hırsı için talan edliyor, kirletiliyor. Evet biz her geçen gün yaşam kaynaklarına ulaşması daha fazla engellenen DOĞA ENGELLİSİ bir halkız.

Ülkemiz ve Ortadoğu’da savaş, terör ve işkence yayılıyor, her gün binlerce insan ölüyor, tecavüze uğruyor, sakat bırakılıyor. Ülkemize sığınan milyonlarca göçmen açlık ve sefalete, kölece çalıştırılmaya zorlanıyor. Evet biz her geçen gün barış içinde yaşama iradesi daha fazla engellenen BARIŞ ENGELLİSİ bir halkız.

Kadınlar, çocuklar, engelliler ve LGBTİ’lere yönelen şiddet, taciz ve ayrımcılık her geçen gün artıyor. Toplumun ruhu bin türlü sapıklık ve hurafeyle kirletiliyor, hasta ediliyor. Evet biz her geçen gün eşit ve özgürce yaşaması daha fazla engellenen EŞİTLİK ENGELLİSİ bir halkız.

5378 Sayılı engelliler kanunu yayınlanan yönetmeliklerle kevgire çevrildi. Sağlık kurulu raporu yönetmeliği neredeyse her yıl yeniden düzenleniyor, engellilere rapor verilmesi zorlaştırılarak Türkiye’deki engelli sayısı düşük gösteriliyor. Evde bakım aylığı ve ve sakatlık maaaşı kriterleri ise giderek ağırlaştırılıyor. Sosyal devlet budanıyor. 5378 sayılı engelliler kanunu ile tanınan 7 yıllık erişebilirlik ve ulaşabilirlik sürecince bir çivi dahi çakmayanlar, getirdikleri öteleme ile engellilerin ev hapsini müebbete çevirdiler. Evet bizler Türkiye’nin çoğunluğunu oluşturan engellenmiş bir halkız.

30 Kasım’da Engelsiz Türkiye için 14.00’da Taksim’deyiz.. 

Engelli Hakları Forumu
Engelli Hakları Atölyesi
Türkiye Sakatlar Derneği
Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi
İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
Engelli ve Aileleri Dayanışma ve Eğitim Derneği
Şişli İşitme Ve Konuşma Engelliler Derneği
Diabetliler ve Engelliler Derneği
Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
Umut Işığı Zihinsel Engelliler Otizimlileri Destekleme Derneği
Engelsiz Pedal Derneği
Engelliler Biz Platformu
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
İstanbul Tabip Odası
İstanbul Kent Savunması
Kuzey Ormanları Savunması
Pangea Ekoloji
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi
Kamusal Sanat Laboratuarı
LİSTAG (LGBTİ Aileleri ve Yakınları Grubu)
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi
Okuluma Dokunma Koordinasyonu

10406600_302258349972996_7073783258718232778_n

politeknik.org.tr


Spread the love