EMO: Siyasi İktidar TRT’den Elini Çeksin

TRT‘deki kadrolaşma, Haber-Sen yöneticilerinin açığa alınmasına kadar uzandı…
SİYASİ İKTİDAR TRT‘DEN ELİNİ ÇEKSİN

AKP iktidarının, KESK‘e bağlı Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası‘na (Haber-Sen) yönelik tahammülsüz ve anti-demokratik tutumu ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu‘ndaki (TRT) kadrolaşma çalışmaları kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır. Demokratik açılımlar yaptığı iddia edilen TRT yönetiminin Haber-Sen‘e karşı yürüttüğü baskı politikası, TRT‘nin kamu kurumu olma niteliklerine zarar vermektedir.

TRT‘nin kuruluş amacı “kamu hizmeti yayıncılığı” görevini yerine getirmektir. Kamu hizmeti yayıncılığı, “yurttaş için yapılan, yurttaş tarafından finanse edilen ve yurttaş tarafından denetlenen” yayıncılık olarak özetlenebilir. Kamu yayın kurumu, coğrafi olarak ülkenin tümünü kapsamak ve tüm yurttaşlara yayın hizmeti götürmekle sorumludur. Ticari yayın kurumları ise reklam verenlerin ilgisini çeken potansiyel tüketici olan izleyici gruplarına yayın götürmeyi amaçlar. Kamu hizmeti yayıncılığında kalite, yüksek izlenme oranları ile değil yurttaşların gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığı ile ifade edilir.

Ne yazık ki TRT yönetiminin, son yıllarda başarıya “kar-zarar” kıstası ile baktığı anlaşılmaktadır. Bu bakış açısının sonucu olarak, yayın kalitesi ve izlenme oranları her geçen gün düşmektedir. Kamu ihtiyaçlarını karşılamadan uzak yayıncılık örnekleri TRT ekranında daha sık yer bulmaktadır. Reklam gelirlerini artırmak gayesini sık sık dile getiren TRT yönetimi, izlenme oranlarını ölçen sistem ve AGB‘den de sık sık şikayetçi olmaktadır.

Oysa TRT‘nin kamu hizmeti yayıncılığını sürdürebilmesi için zaten elektrik faturalarından “TRT Payı” adı altında kesilen vergilerden oluşan ciddi bir kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynak, yurttaşlara doğru haber ve bilgi verme görevini yerine getirilmesi için titizlikle kullanılmalıdır. Oysa bugün Haber-Sen‘in açıklamalarına göre, TRT bir yandan özel sektör mantığı ile yönetilirken, bir yandan da ihale yolsuzlukları ile gündeme gelmektedir.

Kamu hizmeti yayıncılığının en temel unsurlarından biri, yayıncılık faaliyetlerinin hükümetlerden, siyasi partilerden, her türlü çıkar grubundan bağımsız olarak yürütülmesidir. Ancak TRT, son yıllarda artan oranda tek sesli hale getirilmiştir. TRT‘nin bırakın kamu hizmeti yayıncılığının gereklerini yerine getirmeyi, objektif gazeteciliğin kriterlerini bile yerine getirdiği söylenemez. Bugün TRT‘nin çocuklar için yayın yapan kanalında yayınlanan çizgi filmlerin Türkçe seslendirmelerinde dahi ideolojik davranıldığına şahit olunmaktadır.

TRT yayıncılığının tek sesli hale gelmesine paralel olarak AKP iktidarı TRT‘deki kadrolaşma faaliyetleri doruk noktasına ulaşmıştır. TRT‘de birçok deneyimli yayıncı ile birlikte aralarında EMO üyelerinin de bulunduğu çok sayıda teknik personelin yeri değiştirilmiş, sürgüne gönderilmiştir. TRT‘de görev yapan Haber-Sen Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Osman Köse‘nin ardından aynı zamanda EMO üyesi de olan Haber-Sen Ankara 1 No‘lu Şube Başkanı Fatih Eroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Korhan Rüzgar da açığa alınmıştır. Haber-Sen üyelerinin 30 Haziran 2009 Salı günü gerçekleştirdiği protesto nedeniyle haklarında soruşturma açılan Eroğlu ve Rüzgar‘a soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevlerinden de el çektirilmiştir. Demokratik haklarını kullanan Haber-Sen üyelerine soruşturma açılması, TRT yönetiminin kendi çalışanlarının örgütlü olduğu sendikanın eleştirilerine bile tahammül edemediğinin göstergesi olmuştur.

Haber-Sen yöneticilerine sürgün, açığa alma gibi uygulamaları reva gören TRT yönetimi, Haber-Sen üyelerine de istifa baskısı yaptığı görülmektedir. TRT‘deki gerici, baskıcı ve partizan yönetime karşı mücadele eden, TRT‘ye aktarılan kaynaklarının takipçisi olan Haber-Sen‘in mücadelesini destekliyoruz. EMO olarak çok sayıda üyemizin de görev yaptığı TRT‘nin saygınlığının korunması ve Haber-Sen üzerindeki baskıya sona verilmesi için AKP hükümetini çarpık kadrolaşma politikasına son vermeye çağırıyoruz. Demokratik kamuoyunu da TRT‘ye sahip çıkmaya davet ediyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
41. DÖNEM YÖNETİM KURULU
7 Temmuz 2009