EMO Ankara Şube’de “Bilişim Sendikası” söyleşisi yapıldı
Spread the love

Bilişim alanında çalışanların örgütlenme çalışmalarının en güncel örneklerinden “Bilişim Sendikası” konulu söyleşi 25 Eylül 2008 tarihinde EMO Ankara Şubesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Etkinliğin açılış konuşmasını EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gölay Şakiroğulları yaptı.

Tez Koop-İş Sendikasına üye olan bir IBM Türk çalışanının anlatımlarıyla şekillenen söyleşide genç bilişim çalışanlarının katılımı ilgi çekiciydi. Tez Koop-İş Sendikasının Ankara Şubeleri‘nden de katılımcıların olduğu söyleşide öncelikle Bilişim Sendikasının ortaya çıkışı ve bugün geldiği nokta hakkında bilgi verildi. Aylardır sendikalaşma mücadelesi veren IBM çalışanlarının Çalışma Bakanlığından yetki aldığı ancak IBM yetkililerinin sendikalarını kabul etmediğini ve işkolu itirazında bulunulduğu, amacın çalışanların sendikalaşma mücadelesini engellemek olduğunu ifade edildi. Bu noktaya gelinene kadar IBM patronlarının iş barışını bozduğunu, gelir adaletsizliği yaratıldığını, uzun sürelerdir zam yapılmadığını ve en önemlisi çalışanlarının haklarının tanınmadığı hatta ortadan kaldırıldığını örneklerle anlatan IBM Türk çalışanı, sendikal faaliyet yürütmenin diğer iş kollarına göre çok zorlu olduğu bu iş kolunda örgütlülükten başka çıkar yol kalmadığını ve çok ciddi bir çalışan kesiminin buna ikna olduğunu ifade etti.

Bulundukları işkolunda – ve işyerinde – yetkili ve etkili bir örgütlülük yaratmak için tüketilen zaman, emek, sabır ve inadın, bilişim alanındaki diğer çalışanların mücadelesine katkı sunması umudunda olduklarını belirten IBM Türk çalışanı söyleşinin geri kalan kısmında soruları cevapladı ve önerilerle etkinlik son buldu.

Kaynak: emo.org.tr

 


Spread the love