EMO Ankara Şubesi’nde hayal kırıklığı: Yönetim AKP-MHP ittifakında

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin 26’ıncı Olağan Genel Kurul süreci tamamlandı. Seçimlerde en fazla oyu AKP-MHP ittifakının oluşturduğu Frekans Grubu aldı. Demokrat mühendislerin iki farklı listeyle seçimlere girmesi büyük tepki topladı.

TMMOB’ye bağlı odalarda genel kurul süreçleri başladı. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi’nin 26. Olağan Genel Kurulu 15-16 Ocak tarihlerinde yapıldı. Seçimleri AKP ve MHP ittifakının oluşturduğu Frekans Grubu kazandı. Solcu, sosyalist, sosyal demokrat üyeler iki farklı liste ile seçimlere girdi. Solun oylarının bölünmesi sebebiyle EMO Ankara Şubesi’nin gelecek çalışma dönemini gerici ve faşist bir ekip yönetecek.

AKP-MHP ittifakına, Saray iktidarına halktan tepkiler büyürken, siyasal muhalefet, toplumsal muhalefet güçleri AKP’nin yenileceği, solun güçleneceği bir hareketin arayışı içindeyken EMO Ankara Şubesi’nin gericilere kaybedilmesi büyük tepkilere neden oldu.

Seçim sonuçları:

ListelerYaklaşık oy sayısı
Frekans Mühendisleri Platformu (Kırmızı Liste)1152
Demokrat Mühendisler (Mavi Liste)1123
Direnç – Çağdaş Mühendisler (Turuncu Liste)953

 

Bir önceki genel kurul işaret olmuştu

EMO Ankara Şubesi’nin 25’inci Olağan Genel Kurulu’ndan yaşananlar şubenin geleceğine ilişkin çeşitli kuşkular yaratmıştı. Geçtiğimiz dönem de solcu, sosyalist, sosyal demokrat üyeler iki ayrı listede yönetime aday olmuşlardı. Gericiler Anadolu Mühendisler Grubu olarak seçimlere girmişti. Seçimleri iki demokrat listeden biri olan, Direnç ekibinin içinde olduğu Çağdaş Özgürlükçü Demokrat Mühendisler Grubu kazanmıştı. Bu grubun delege listesinde AKP’li mühendislerin yer alması, seçim günü gerici üyelerce desteklenmesi tepkilere yol açmış, gizli bir ittifakı akıllara getirmişti.

EMO genel kurul süreçleri, yönetim kurulları

EMO’da uzun zamandır genel kurul süreçleri üyeler, meslektaşlar ve ülke için ilerici politik hedeflerin net bir biçimde açığa çıktığı şekillerde ilerlemiyor. Sol, sosyalist, demokrat grupların politik nüveler içermeyen iktidar yarışına dönen, bu yarışlarda gruplar arası ilişkilerin çokça zedelendiği, dışlayıcı, ayrımcı ve hatta tasfiyeci tutumların sergilendiği, kadınların, genç üyelerin yönetim kurullarında yer alamadığı biçimlerde gelişiyor. Türkiye’de siyasal alanda yaşanan pek çok değişime, üyelerin, meslektaşların farklılaşan profillerine, çalışma koşullarına rağmen son genel kurul süreçleri aynı biçimde gelişmeye devam etti.

EMO Ankara Şubesi 26. Olağan Genel Kurulu’nda alınan bu sonuç, ilerici ve devrimci olmayan bu negatif birikimin de bir sonucu.

politeknik.org.tr