EMO Ankara Şubesi asansör yönetmeliğini tartışmaya açıyor

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi  değişiklik yapılan asansör yönetmeliğinin meslek alanlarına etkilerinin tartışılacağı panel/ forum gerçekleştiriyor. Asansör Meslek Alanı ve Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanına Etkileri başlığıyla duyurulan etkinlik 2 Ekim 2010 Cumartesi günü saat 13.30’da Ekin Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Asansör denetimlerinden sorumlu olan yerel yönetimler bu denetimleri büyük oranda yapmıyor. Belediyelerde yeterli sayıda mühendis istihdam edilerek planlanması gereken bir çok kamusal denetim gibi asansör denetimleri de boş bırakılan bir denetim alanı.

Asansör denetimlerinin kimi illerin bazı bölgelerinde EMO ve MMO Şubelerinin yerel yönetimlerle yaptıkları protokollerle yapılması ise Odaların çalışma ilkelerini tartışmalı hale getirirken, sınırlı alanlarda çok az sayıdaki asansörün kontrol edilmesinden öteye gitmiyor.

Yenilenen asansör yönetmeliği ile asansör denetimlerini yapma yetkisi yerel yönetimlerden alınıp akredite olmuş, A tipi sertifikaya sahip kurum ve kuruluşlara veriliyor. Bu denetimleri kontrol etme yetkisi ise yerel yönetimlerde kalıyor.

Asansör denetimlerinin piyasalaştırılması anlamına gelen yaptırımları içeren yeni asansör yönetmeliğinde, bu yetkiyi alabilecek kurumlardaki mühendis istihdamına dönük hiç bir belirleme yapılmazken, zaten yeterli sayıda mühendis istihdamı olmayan yerel yönetimlerin bu denetimleri nasıl kontrol edeceğine dair de herhangi bir ipucu yer almıyor.

Odaların bu tabloda kamusal denetimleri savunan bir çizgide, üyelerinin istihdamını da ön plana koyacak bir eylem programı çıkartmak yerine, bir çok kurum ve kuruluş gibi denetimleri yapabilecek ‘standartları’ elde etme yoluna gitmesi; kamu yararını gözetme, meslektaşlarının haklarını savunma ve bu yönde bağımsız politikalar üretme açılarından büyük çelişkiler barındırıyor.

EMO Ankara Şubesi’nin yaptığı bu etkinlik içeriğindeki bu konu başlıkları itibariyle büyük önem taşıyor.  

Etkinliğin yöneticiliğini EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pektaş yapıyor. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜRKAK, Türk Standartları Enstitüsü, EMO Ankara Şubesi ise panelist kurumlar arasında yer alıyor.  

politeknik.org.tr