EMO:” AKP’nin Denetim Kılıflı Müdahalesine Geçit Yok”
Spread the love

AKP İktidarı, 12 Eylül Darbesi`nin antidemokratik düzenlemesine dayanarak dün (17 Aralık 2013) yayımladığı Bakanlar Kurulu Kararı ile aralarında Elektrik Mühendisleri Odası`nın da bulunduğu 11 odanın idari ve mali denetimini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na bağladı.

11 yıllık iktidarında devlet içinde tarikat yapılanmalarıyla kol kola siyasal ve ticari yandaş kadrolaşmasını görülmemiş düzeye çıkaran AKP, bugüne kadar bağımsız ya da kısmen bağımsız olan kurumları ele geçirmeye yönelik de her türlü yönteme başvurdu. YÖK gibi karşı olduğu kurumları bile ele geçirdikten sonra kendi hedefleri doğrultusunda şekillendirip sahiplenen AKP; 12 Eylül Darbesi`yle hesaplaşma görüntüsü altında kamuoyuna kabul ettirdiği Anayasa değişikliğinin ardından kontrolsüz gücünü genişletti. Bugün ise üniversiteler, yargı, medya ve sendikalar gibi büyük yapılanmaların ardından seçimlerde ele geçiremediği, baskı ve korku ile sindiremediği meslek örgütlerini 12 Eylül Darbesi`nin ürünü yasal mevzuatla vesayeti altına almaya çalışıyor.

Odamız bugüne kadar idari ve mali olarak demokratik yapısı içerisinde seçimlerle oluşan denetim kurullarınca ve genel kurul süreçleriyle işleyişini sürdürmektedir. TMMOB ve bağlı odalar tüm gelirlerini üyeleri üzerinden elde etmekte bunun dışında genel ya da yerel hiçbir kamu kaynağından pay almamaktadır. Dolayısıyla tüm gelir ve giderlerinin hesabını da düzenli olarak üyelerine vermektedir. EMO Yönetim Kurulu`nun kararları İnternet sayfasında yayımlanmakta; tüm karar ve işlemleri dava yoluyla yargı denetimine açıktır.

Odaların idari ve mali denetim adı altında bakanlıkların vesayeti altına alınması, iktidarın ileri demokrasi söylemi altında mutlak güç dayatması arayışında olduğunu bir kez daha göstermektedir. TMMOB ve odalarının denetimden kaçınması değil; Türkiye`nin demokrasi tarihinde önemli bir yere sahip meslek örgütlerinin demokratik yapılanmaları yok sayılarak, siyasal iktidarın müdahale alanı haline getirilmesine karşı çıkılması söz konusudur. Siyasal iktidarın bu müdahalesinin ardındaki amacı açıktır: Karar ve uygulamalarının mesleki bilimsel ve teknik anlamda değerlendirilmesine ve denetlenmesine engel olmak…

11 odanın idari ve mali denetimini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na bağlayan Bakanlar Kurulu Kararı`nın Resmi Gazete`de yayımlandığı gün aralarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar`ın oğlunun da bulunduğu 3 bakan oğlunun, bir kamu bankasının genel müdürünün, üst düzey bürokratların ve işadamlarının yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınmış olması oldukça dramatiktir. Soruşturmanın selameti açısından bu bakanların derhal istifası ya da görevden alınmaları gerekmektedir. TMMOB ve odalarını denetlemeye kalkan iktidarın bizzat kendisinin temizlenmeye ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır. Sayıştay`ın inceleme yapması ve raporlarının Meclis denetimine gelmesi engellenmekte, Sayıştay`dan gelen denetime ilişkin bilgi kırıntısı içermeyen mevzuat tekrarlayan yazılar rapor olarak savunulmaktadır.

EMO olarak mesleki alanlarımıza ilişkin her türlü uygulama, düzenleme ve ihale karşısında kamudan yana tavır alarak, bugüne kadar bilimsel ve teknik anlamda yanlışlıklara, hukuka aykırılıklara karşı mücadele verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

43. DÖNEM YÖNETİM KURULU


Spread the love