Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu Yaklaşıyor

Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu (EMANET’2011) 7-8 Ekim 2011 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek.

İstanbul Barosu, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve İstanbul Tabip Odası’nın düzenleyeceği sempozyumda konunun hukuksal, teknik ve sağlık boyutları ele alınacak.

Son dönemlerde elektromanyetik alanların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri özellikle baz istasyonlarına karşı verilen mücadelelerle görünürlük kazandı. Baz istasyonlarının yanı sıra enerji nakil hatları, trafo dağıtım merkezleri, elektrik kablo şebeke sistemi, elektrikli toplu taşıma araçları,saç kurutma cihazından mikro dalga fırına kadar her türlü elektrikli ev aleti ve ofis hizmet cihazları, sağlıkta tanı teşhis ve tedavi uygulamalarında kullanılan MR, tomografi, ultrason, röntgen v.b tıp cihazları, radyo-tv alıcı verici sistemleri, cep telefonları gibi yaşam alanlarında kullanılan pek çok farklı unsur elektromanyetik alan oluşturmaktadır.

EMANET’2011 bu kapsamda elektromanyetik alanların çevre ve halk sağlığı üzerine etkileri konusunda, teknik gelişme ve bilgilerin sunulmasının ve hukuksal boyutunun irdelenmesinin yanı sıra, yetersiz uygulamalar sonucu halk üzerindeki olumsuzlukları, problemleri ön plana çıkarmayı, çözüm önerileri sunmayı ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedeflemektedir.

Sempozyum programında özellikle baz istasyonlarına karşı sağlık hakkını savunanan kent sakinlerinin katılacağı ve mücadele deneyimlerinin aktarılacağı forum oturumu yer almaktadır.

politeknik.org.tr