Elektrik mühendislerinden ‘kayıp-kaçak’ yasasına tepki

Elektrik Mühendisleri Odası, yargı kararıyla “hukuksuz” ilan edilmesine karşın elektrik faturalarında tahsil edilmeye devam edilen başta kayıp-kaçak bedeli olmak üzere ek bedeller için yasa hazırlığı yapılmasına tepki gösterdi: “Enerji şirketleri ödüllendiriliyor, yurttaşlar cezalandırılıyor”

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), TBMM`de görüşülmeye başlanan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile elektrik faturalarına eklenen kayıp ve kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim sistemi kullanım bedeli ve dağıtım bedeli adı altındaki hukuksuz bedellere yasal kılıf hazırlayan AKP iktidarına tepki gösterdi. Bugün (27 Nisan) bir açıklama yayımlayan EMO çıkarılmaya çalışılan yasanın elektrik faturalarındaki mevcut soygunun resmi itirafı olduğunu belirtti. EMO; elektrik kullanıcılarından tahsil edilen kayıp ve kaçak bedellerinin bugüne kadar açılan davalar nedeniyle iade edilen bölümünün faturalara tekrar yansıtılarak, tüm abonelerden tahsil edilecek yasal düzenlemenin yapılmak istendiğini açıkladı.

Özelleştirmenin yükü vatandaşa
Tasarıyla kayıp ve kaçak elektrik bedelinin teknik ve teknik olmayan kayıp adı altında tanımlandığını belirten EMO, dağıtım ve perakende satış hizmetine ilişkin tarifede yer alacak kalemlerinde yasal düzenleme haline getirildiğini vurguladı. Tasarının gerekçesinde belirtilen “…elektriğin üretimden tüketime doğru akışında üretim, iletim, dağıtım, sistem işletim, piyasa işletim, ithalat, ihracat, satış gibi piyasa faaliyetleri sonucu tüketicilere ulaşması, her bir faaliyet kapsamında niteliğine göre değişik maliyetler ortaya çıkması, tüketiciye sunulan her türlü mal ve hizmette olduğu gibi elektrik için de oluşan tüm maliyetlerin tüketicilere yansıtılması gerekliliği” ifadelerinin; enerji şirketlerin maliyetlerinin vatandaşın sırtına yüklenmesi anlamına geldiği vurgulayan EMO “Tasarının genel gerekçesi serbestleşme ve özelleştirme süreçlerinin elektrik kullanıcılarına yeni maliyetler yarattığını itiraf etmektedir” ifadelerini kullandı.

Bedellere keyfi zam yetkisi
Hazırlanan kanun tasarısıyla EPDK’ya kayıp ve kaçak oranlarını keyfiyet içerisinde belirleme imkanı sunulduğunu belirten EMO, bunun faturalarda tahsil edilen kayıp ve kaçak bedellerinin artırılmasının şirket çıkarları doğrultusunda düzenlenmesine olanak sağladığını açıkladı.

Kömür santrallerinin çevreye zararı yok sayılacak
EMO, Anayasa Mahkemesi`nce iptal edilmiş olmasına karşın kömür santralları başta olmak üzere özelleştirilen ve özelleştirilecek olan santralların çevre yatırımında muafiyet getirildiğini, çevreye verilecek tahribatlar durumunda şirketlere yönelik uygulanması gereken faaliyet durdurma veya maddi yaptırımların önüne geçildiğini açıkladı.

Enerji şirketlerine talan özgürlüğü
Hazırlanan kanun tasarısında nükleer santrallar başta olmak üzere uluslararası anlaşma ile yapılan üretim tesislerinin; inşaat için gerekli izin, onay, lisans, ruhsat ve benzeri belgeler olmaksızın üretim lisansı alabilmesine, lisans almadan üretim tesisi ile ilgili olmayan yapıların inşaatına başlamasına olanak tanındığını belirten EMO “Gerekli olan lisans, izin, onay vb belgelerin alınamaması durumunda yapılan inşaatlar nedeniyle, özel ya da kamu mülkiyetinin ihlal edilmesi ile doğaya geri dönüşü olmayan zararların verilmesi söz konusu olacaktır. Karşılanabilecek durumda olan zararları da kimin, nasıl karşılayacağı sorunu doğacaktır.” ifadelerini kullandı.

Elektrik Mühendisleri Odası açıklama metni için tıklayınız

politeknik.org.tr