Elektrik mühendisleri yeni sertifikalandırmayı kabul etmiyor

Elektrik Mühendisleri Odası, Enerji Bakanlığı bünyesinde kurulan Proje Uzmanlığı Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi’ni yargıya taşıdı. Mühendisleri yeni sertifikalara mahkum edecek ve hiçbir yasal dayanağı olmayan düzenlemenin iptali istendi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ‘bakan olur’una dayanarak kurduğu Eğitim Merkezi Kurucular Kurulu’nu ve bu kurul kararıyla oluşturulan Proje Uzmanlığı Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi (PUSEM) hakkında dava açtı. EMO; mühendisler için yeni bir sertifikalandırma faaliyeti yürütmek amacıyla kurulan ve meslek odasının yetkisini PUSEM’e devreden düzenlemeye; Enerji Bakanlığı’nın savunması alınıncaya kadar” yürütmeyi durdurma istemiyle Danıştay’a iptal başvurusunda bulundu.

Bakanlığı’nın yetkisi yok
EMO, yürütmeyi durdurma talebiyle Danıştay’a yaptığı iptal başvurusunda Enerji Bakanlığı’nın kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen 3046 sayılı Yasa’da eğitim-sertifika vermek üzere yetkilendirme yapma yetkisi tanınan Eğitim Merkezi Kurucular Kurulu gibi bir kurulu kurmaya yetkisi olmadığını vurguladı.

Bitmeyen, derinleşen güvencesizleştirme modeli
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hayata geçirmeye çalıştığı Proje Uzmanlığı Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi mühendisleri yeni bir sertifikalandırma sürecine mahkum edecek, mühendislerin mesleki birikim sürecini paralılaştıracak. Mühendislik diplomasının yeterliliğini de yok saymak anlamına gelen düzenleme genç mühendisleri ucuz emek haline getirmeyi de hedefliyor.

Güvenceli bir yaşam için durdurmak gerek
Mesleğin güvencesizleştirilmesi anlamına gelen sertifikalandırma süreçlerine karşı çıkmak ve uygulamalara engel olmak mühendislerin güvenceli çalışma mücadelesinin önemli bir başlığı.

politeknik.org.tr