Elektrik Mühendisleri Odası: EMO 60. Yılında iktidar vesayetine direniyor

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), bugün kuruluşunun 60. yılını, TMMOB ve bağlı odalarını etkisizleştirmeye dönük siyasal iktidarın müdahalelerinin gölgesi altında kutluyor.

“İleri demokrasi” diyerek demokrasi kırıntılarını dahi yok etmeye çalışan siyasal iktidarın, kendisine biat etmeyen her kesimi yok etme isteği öyle bir noktaya ulaşmıştır ki; memlekette “darbeci” yaftasını yemeyen iktidar yandaşları dışında kimse kalmamıştır. Hatta bir dönem iktidar yandaşı olan kesimler bile bugün yol ayrımında “darbeci” ilan edilmişlerdir. Oysa siyasal iktidar, bizzat 12 Eylül Darbesi`nin ürünü yasal düzenlemeyi işlerliğe koymaya kalkarak, demokratik işleyişe sahip özerk yönetim anlayışının belki de ülkemizde tek örneği sayılabilecek olan kamu tüzel kişiliğine sahip meslek örgütlerimize “darbe” yapmaktadır.

Her alanda kamusal denetimi yok eden ve insanlarımızı vahşi kapitalizmin elinde ölüme terk eden siyasal iktidar, her alanda denetimden çekilirken; nedense TMMOB ve bağlı odalarını denetleme sevdasına düşüvermiştir. Asıl amaç, seçilmiş bağımsız denetim organlarıyla zaten denetim süreçleri işleyen TMMOB ve bağlı odalarını “idari ve mali olarak iktidar vesayeti” altına almaktır. Aralarında EMO`nun da olduğu 11 odanın idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nca yapılmasına ilişkin 18 Kasım 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararına ilişkin 2 gün önce yayımlanan tebliğ “ihbarcılığı” da devreye sokmuştur. Üyeleriyle ilgili işlemleri yürüten ve mesleki alanlarına yönelik düzenlemeler yapan TMMOB ve bağlı odalarının her türlü idari ve mali işlemleri kamuoyuna açık olup, denetlemesi de düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Genel kurullarda da idari ve mali raporlar ibra edilmektedir. Yani AKP iktidarının TBMM`de dahi yürürlükten kaldırdığı denetim ve ibra kuralları TMMOB bünyesinde işletilmektedir. Kaldı ki her türlü işleme karşı üyelerin ve kurumların yargıya başvurma hakları vardır. Yine siyasal iktidarın yaptığı gibi “Bu işlemlerle ilgili yargıya başvurulamaz” ya da “Yargı kararları bu işlemler için uygulanmaz” gibi hukuk devletini yok eden düzenlemeler de TMMOB bünyesinde söz konusu değildir. İşte AKP iktidarının meslek odaları üzerinde vesayet kurma isteğinin arkasında bizzat kendisinin yok ettiği denetleme görevine ve hukuk devletine TMMOB ve bağlı odalarının sahip çıkması yatmaktadır.

Bugün bir Torba Yasa içerisinde geçirilmek istenen düzenlemelerle TMMOB`nin demokratik yapısı iktidarın vesayetine göre şekillendirilmek üzere dağıtılmak istenmektedir. Ülke kaynaklarını yandaşlarına aktarmaya dayalı “kapkaççı kapitalizm” anlayışına karşı yargı mercileri başta olmak üzere her platformda gösterdiği örgütlü mücadele nedeniyle meslek örgütlerimizi iktidar kendisine engel olarak görmektedir. EMO da iktidarın yandaş medyası tarafından, sırf dava açtığı için “Oda Terörü” manşetiyle yaftalanmaya kalkılmıştır.

İktidarın müdahalesinin diğer yüzünü ise, “mühendisleri; düşük ücretli, seslerini çıkaramayan, kolay yönetilebilir bir kitleye dönüştürme isteği” oluşturmaktadır. Mühendislik hizmetleri kapitalizmin rant ve birikim süreçlerinin yeni hedefleridir. Mühendislerin mülkiyet değil, bilgi ve birikim süreciyle söz sahibi oldukları alanlardan çekilmeleri, bu alanların kar hırsına terk edilmesi; mühendislerin de piyasalaşmış yapılar içinde “ücretliler” olmaları istenmektedir. Bunun için de mühendislerin örgütlü yapılarının dağıtılması hedeflenmektedir.

Bu otoriter yönetim anlayışının her türlü baskısına karşı, bu ülkenin aydınlık yüzleri, mühendis üyeleriyle birlikte direnen EMO, 60. yaşını da mücadele kararlılığı içinde kutlamaktadır. Demokratik, özgür, laik, barış içinde ve eşitlikçi bir ülkede mühendislik hizmetinin toplum yararına geliştirilmesi dileğiyle tüm örgütlülüğümüze nice yıllar dileriz…

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU