Elektrik Mühendisleri: “Zamlarla enerjide tasarruf dayatmasına son verilsin”

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), enerji verimliliği için EN-VER gibi kampanyalar dışında farklı politikalar üretmek gerektiğine işaret ederek, hükümete “zamlarla enerjide tasarruf dayatmasına son verin” çağrısında bulundu.

EMO Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Enerji Verimliliği Yasası’nın 2007 yılında, “Enerji Kaynakları ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”in de 2008’de yürürlüğe girdiği, 2008’in “Enerji Verimliliği Yılı” ilan edildiği, bunu simgeleyen EN-VER maskotlarının dağıtıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, “Enerji verimliliği gibi yaşamsal önemdeki bir konunun gündeme getirilmesindeki yoğun çaba toplumsal duyarlılığın gelişmesi açısından son derece önemli olmakla birlikte; enerji özelleştirmelerinin bu denli hız kazandığı döneme rastlaması ve ele alınış şekli, enerji alanındaki serbest piyasa uygulamalarıyla olan bağını da sorgulamayı gerektiriyor” denildi.

Söz konusu yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında “art niyetli”, “kar mantıklı”, “piyasacı” yaklaşımların egemen olmaması bazı konulara dikkat edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Elektriğin “yeterli, kaliteli, kesintisiz, ucuz ve çevreyle uyumlu bir biçimde kullanıma sunulması’ savlarıyla yürürlüğe konulan Elektrik Piyasası Yasası”nın öngördüğü piyasa sistemi giderek derinleştirilmektedir. Elektrik alanında piyasalaşmaya yönelik olarak dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine hız verilmiştir. Son 20 yıldır yeni liberal rüzgarlara kapılarak sürdürülen piyasalaşma sürecinin ülkemizde elektrik alanında yarattığı sonuca baktığımızda, iddialarla derin çelişkiler oluşturan bir manzara ile karşı karşıya olduğumuz ortadadır. Son iki yıldır kendini hissettiren ve giderek artış gösteren “elektrik arz güvenliği’ ve “fahiş fiyat uygulaması’ sorunları bu sürecin ürünüdür.”

Elektrik fiyatlarının sürekli zam yapılacak bir sistem içine sokulduğu belirtilen açıklamada, elektrik enerjisi piyasasında özellikle üretim alanındaki yatırımlar ve birincil kaynakların kullanımının planlanması da dahil olmak üzere her şeyin tamamen özel sektörün insafına terk edildiği vurgulandı.

Açıklamada, “Şimdi ülkemizde vatandaşa diğer kamu hizmetlerinde olduğu gibi elektrik için de daha yüksek para ödeme bilinci ve çeşitli kampanyaların da yardımıyla verimlilik ve tasarruf kavramları aşılanıyor. Böylece şaşaalı enerji verimliliği yılı etkinlikleri de muazzam zamlarla taçlandırılmış oldu. Tersinden söyleyecek olursak, enerji ne kadar pahalılaşırsa, tasarruf bilincinin de o denli artmış olacağı düşünülüyor. Kısacası, söylemler ne olursa olsun pratikte özel sektöre daha çok kar ortamı yaratılacağı, halkımıza ise EN-VER politikalarını uygulamak kalacağı görülüyor” denildi.