Elektriğe yeni zam: Faturalardaki soygun devam ediyor – Politeknik

Doğalgaza bu yıl yedinci, elektriğe her çeyrekte olmazsa olmaz haline gelen üçüncü zam yapılmış oldu. 1 Temmuz 2021 itibariyle doğalgaza %12, elektriğe %15 zam yapıldı. Faturalarla soygunun devam ettiğini gösteren bu zamlar bir kez daha halkın enerji hakkını gasp ediyor!

Alışıldığı üzere, elektrik faturalarındaki soygun analizini son zamla bir kez daha yapalım.

1 Temmuz 2021’den itibaren geçerli olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesiyle ilgili kurul kararlarına ve elektrik tarife tablolarına göre:

EPDK Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) elektrik dağıtım şirketlerine sattığı enerji bedelini 23,7636 kr/kWh yaptı.

Dağıtım şirketlerinin halka faturalarda yansıtacağı elektrik bedeli ise 47,4245 kr/kWh oldu.

Böylelikle özel dağıtım şirketleri 1kWh’lık enerjiyi bir kamu kurumu olan EÜAŞ’tan 23,7636 kuruşa alırken, halka 47,4245 kuruşa satmış oluyor! Şirketler her 1 kWh elektrikten 23.6609 kuruş doğrudan kazanıyor.

Bu doğrudan kazancın üstüne elektrik bedeline eklenen bir dağıtım bedeliyle karşı karşıya kalıyoruz. 26,5120 kr/kWh’lık zamlı dağıtım bedeliyle birlikte faturalardaki 1 kWh elektrik bedeli 73,9373 kuruş oldu.

Yani EÜAŞ’nin 23,7636 krş/kWh’lık elektrik bedeli faturalarda 73,9373 krş/kWh oldu. 2020’nin temmuz ayından bu güne son 1 yılda elektrik %29 zamlandı!

Şimdi de vergi ve fonları hesaplayarak faturalardaki son tutara bakalım.

Halka 47,4253 krş olan 1 kWh’lik elektrik bedelinin %2’si TRT fonu, %1’i enerji fonu, %5’i Belediye Tüketim Vergisi(BTV) oluyor ve bu bedeller toplam 3,7939 krş ediyor, vergi ve fonlu yeni elektrik bedeli 77,7312 kr/kWh oluyor.

Tüm bu toplam bedele son olarak %18’lik KDV ekleniyor, 13,9916 krş KDV ile şirketlerin 23,7636 kuruşa aldıkları enerji bedeli faturalarda 91,7228 kuruş oluyor.

Enerji alanındaki soygun elektrik faturalarına böyle yansıyor. Saray iktidarı kamunun değil şirketlerin, halkın değil yandaşların çıkarını koruyor!

Politeknik