DOSAB Termik Santrali’ne yürütmeyi durdurma
DOSAB Termik Santrali
Spread the love

DOSAB Termik Santrali’ne karşı açılan davada mahkeme santralin yürütmesini durdurdu. 

Bursa’da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ne (DOSAB) yapılması planlanan termik santrale yürütmeyi durdurma kararı verildi. Kentin ortasına kurulmak istenen santralle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED olumlu kararına itiraz eden TMMOB Bursa İKK bileşenleri, Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası, Bursa Eczacılar Odası, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Doğader’in 25 Ağustos 2015’te açtığı davada mahkeme, bilirkişi raporu hazırlanana kadar projenin yürütmesini durdurdu. DOSAB Termik Santrali’ne karşı 1,5 yıldır fiili mücadeleyi sürdüren DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu, hukuken de ilk kazanımını elde etmiş oldu.

Bursa 2. İdare Mahkemesi kararında “2577 sayılı İdari Yargılama Usülü Kanunu’nun 20/A maddesi uyarınca yargılama usulüne tabi uyuşmazlıkta gerekli görüldüğünden mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar 2577 sayılı yasanın 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına 19.10.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.” ifadeleriyle projeye dur dedi.

DOSAB Termik Santrali“Zehir solumak istemiyoruz, santrali yaptırmayacağız”
Konuyla ilgili Politeknik’e konuşan TMMOB YK ve DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu üyesi Neriman Usta kararın geçici bir durdurma olduğunu, termik santral projesi tamamen ortadan kaldırılana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Usta “Bilirkişi yeni rapor hazırlayana dek projenin yürütmesi durduruldu. Biz mühendisler, mimarlar, plancılar, meslek insanları olarak halk yararı olmayan; doğaya, çevreye, ekolojiye zarar verecek olan termik santral projesinin karşısında olduğumuzu belirtmiştik. Sermayeye enerji sağlamak üzere Bursa halkı zehirlenemez. Bursalılar zehir solumak istemiyor. Projeye karşı mücadelemiz sürecek. Panayır Mahallesi sakinleri ile birlikte bölgede yapılabilecek her türlü faaliyeti gözlemliyoruz. Bu santrali yaptırmayacağız” ifadelerini kullandı.

politeknik.org.tr


Spread the love