Dokuz Eylül Üniversitesi’nde işten çıkarılan şehir plancısı için eylem
Spread the love

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) araştırma görevlisi olarak çalışan şehir plancısı Dilek Karabulut’un işine rektörlük tarafından keyfi ve gerekçesiz olarak son verildi. Bu durumu protesto etmek için İzmir Kadın Platformu 5 Şubat Pazartesi günü DEÜ Rektörlüğü önünde basın açıklaması yapacak.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda DEÜ’de araştırma görevlisi olan Dilek Karabulut 28 Haziran 2017’de hiçbir gerekçe gösterilmeden üniversitedeki görevinden açığa alınmıştı. Şehir Plancıları Odası’nın 4 Şubat’ta yaptığı açıklamaya göre Dilek Karabulut yeniden atama işlemlerinde Tez danışmanı, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan ve Fakülte Yönetim Kurulunun yeniden atamaya ilişkin olumlu görüşlerine karşın rektör tarafından keyfi ve gerekçesiz olarak işine son verildi.

Şehir Plancıları Odası; “Demokratik, özerk ve bilimsel üniversite anlayışını her türlü baskı ve zor aygıtı ile bastırmaya çalışan, bilim insanlarına biat ettirmeyi amaçlayan, keyfi ve hukuksuz yönetim anlayışlarının bir tezahürü olarak değerlendirdiğimiz emek düşmanı bu uygulamaların amacına ulaşamayacağını, bilimsel düşüncenin ve bilim insanlarının bu karanlığa asla itaat etmeyeceğine dair inancımız ile İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Dilek Karabulut ve onun şahsında, hukuksuzca ihraç edilen, işten atılan tüm dostlarımız ile dayanışma halinde olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz.” diyerek Dilek Karabulut ile dayanışma çağrısı yaptı.

İzmir Kadın Platformu ise 5 Şubat Pazartesi günü DEÜ Rektörlüğü önünde bir basın açıklaması yaparak bu keyfi işten çıkarmayı protesto edecek.

politeknik.org.tr


Spread the love