DİSK üyeleri, işçilerin güvenliğini yok sayan Çalışma Bakanlığı’nı mühürledi

DİSK’e bağlı Enerji-Sen, Limter-İş ve Dev Yapı-İş’in başkanları ve üyelerinden oluşan 18 kişi işçi katliamlarının başlıca sorumlusu Çalışma Bakanlığı’nı mühürledi. DİSK üyesi 18 kişi polis saldırısıyla gözaltına alındı

AKP’nin yarattığı Taşeron Cumhuriyeti’nde işçilerin payına her geçen gün daha fazla ölüm düşerken, taşeronlaştırmaya ve güvencesizleştirmeye bağlı iş cinayetlerinin yoğun yaşandığı enerji, inşaat ve liman-tersane iş kollarında çalışan DİSK üyesi işçiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kapısına dayandı. Enerji-Sen, Limter-İş ve Dev Yapı-İş başkanları ve üyelerinden oluşan 18 kişi, çalışmayan Çalışma Bakanlığı’nı mühürledi.

disk_bakanlik_onu_2İşçiler adına konuşan Enerji-Sen Genel Başkanı Ali Duman; Soma, Torunlar İnşaat ve Ermenek’te yaşanan işçi katliamlarını hatırlatarak “Artık yeter” dedi. Duman, taşeronlaştırma ve rödovans gibi güvencesiz çalışma ilişkilerine son verilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında özerk-demokratik bir kurumsal yapı oluşturulması ve sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması taleplerini yineledi, işçilerin geleceklerini karartan ölüm düzenine direneceklerini dile getirdi.

DİSK üyesi işçiler, eylemlerini sürdürürken bakanlık önünde barikat kuran çevik kuvvet polisi saldırıya geçti. Polis, üç sendikanın başkanının da aralarında olduğu 18 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların bir kısmı ekip araçlarına bindirildi ancak araçların yeterli gelmemesi üzerine işçilerden bazıları kelepçelenerek yerde bekletildi.

Mühendisler de bu mücadelenin bir parçası
Soma’da, birçok şantiyede, çalışma alanında görüldüğü gibi taşeron ve kuralsız çalışma mühendisleri de ölüme mahkum ediyor. Güvencesiz koşullarda, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinden yoksun çalışan mühendisler, mimarlar, plancılar da bugün verilen mücadelenin bir parçası olarak açığa çıkıyor.

saldiri_isci

 politeknik.org.tr, Sendika.Org