DİSK, kiralık işçiliğin Anayasa’ya aykırılığına dair rapor yayınladı

DİSK, emekçileri tümden güvencesiz ve esnek çalışmaya zorlayacak kiralık işçiliğin Anayasa’ya aykırılığına dair rapor yayınladı

Emek örgütlerinin ve emekçilerin tepkilerine rağmen TBMM Genel Kurulu’na getirilen özel istihdam büroları yasa tasarısı AKP’nin oylarıyla 6 Mayıs 2016 tarihinde Meclis’ten geçmişti. Çalışma yaşamında son yıllarda işsizlik, mesleğin itibarsızlaşması, düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, düşük yatan primler gibi türlü güvencesizlik biçimlerini yaşayan mühendisleri, mimarları, plancıları da kapsayan yasayla ilgili DİSK, Anayasa’ya aykırılık gerekçesi ile bir rapor hazırladı.

Raporda; Kiralık İşçilik Yasası’nın (6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Özel İstidam Büroları (ÖİB) aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması) Anayasaya çok yönlü ve “açık aykırılık” taşıyan hükümler içerdiği; bu nedenle Anayasa Mahkemesi tarafından iptaline ve yürürlüğün durdurulmasına karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Raporda; kiralık işçilik yasasının Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan sosyal hukuk devleti ilkesini ve 5. maddesinde sayılan devletin görevlerini ihlal ettiği, çok sayıda sosyal hakkı sınırlayan ve kullanılmaz hale getiren yasanın aynı zamanda Anayasa’nın 13. maddesinde yer alan sınırlama ve güvence ilkelerini de açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Yasaya karşı mücadelemiz bitmedi”

DİSK yaptığı açıklamada emek ve meslek örgütleri ile muhalefet partilerinin itirazlarına rağmen, AKP hükumetinin kiralık işçiliği sermaye örgütlerinin talepleri doğrultusunda yasalaştırdığı ancak yürürlüğe girmesine rağmen yasaya karşı mücadelelerinin bitmediğini vurguladılar.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın

politeknik.org.tr