DİSK, KESK ve TTB: “AKP TMMOB’den Elini Çek!”
Spread the love

Bugün gazetesinde TMMOB`yi hedef alan haberler üzerine DİSK, KESK ve TTB 11 Mayıs 2012 tarihinde bir açıklama yaptı.

AKP TMMOB‘DAN ELİNİ ÇEK!

AKP iktidarının, ülkemizde emekten, barıştan, özgürlükten, eşitlikten ve demokrasiden yana olan bütün kişi ve kurumlar üzerindeki faşizan baskıları giderek artmaktadır. Gazetecilerden avukatlara, seçilmişlerden öğrencilere, sanatçılardan akademisyenlere, derneklerden siyasi partilere, sendikalardan meslek örgütlerine kadar tüm yelpaze çeşitli düzeylerde bu baskıdan nasibini almaktadır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de AKP‘nin ve onun neoliberal politikalarının hedef tahtasına oturtulmuştur.  İktidara yakın basın kuruluşları ve çevrelerce TMMOB‘un işlevsizleştirilmesi, etkisizleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması doğrultusunda gerçekleşen saldırıya zemin hazırlamasına dönük çabalar yoğunluk kazanmıştır.

Son olarak TMMOB, Bugün Gazetesi‘nin 7 Mayıs ve 8 Mayıs 2012 tarihlerinde manşetten yayımladığı, yalan ve iftiralar ile dolu “haber” demeye dilimizin varmadığı kara propaganda ile akıllara durgunluk veren bir saldırıya maruz kalmıştır.

Bugün Gazetesinde yer alan yalan yanlış bilgilerle kamuoyu yanıltılarak TMMOB‘un açıkça hedef alındığı saldırı buz dağının sadece görünen kısmıdır. TMMOB, Devlet Denetleme Kurulu raporu ile başlayan ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile süren sistematik bir saldırıyla karşı karşıyadır.

Söz konusu gazetenin varoluş amaçlarından uzaklaşarak iktidar gücünün ve sahibi olduğu KOZA Grubunun menfaatleri doğrultusunda TMMOB‘u karalaması ve AKP‘nin politikaları çerçevesinde süren sistematik saldırılara çanak tutmasını kınıyoruz. Her şeyden önce, söz konusu gazetenin de özgürce basın hayatına devam edebilmesinin teminatlarından biri olan TMMOB‘ye karşı iktidar güçlerinin safından gözlerini karartarak saldırmasının demokrasi adına bir kara leke olduğunu belirtmek isteriz.

Bilinmelidir ki siyaset hiç kimsenin ya da hiçbir kurumun tekelinde değildir. Siyaseti sadece egemen sınıfların ve onların iktidarlarının kurumlarına serbest gören anlayış faşizan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın ise demokrasi lafını ağızlarından hiç düşürmeyen hatta “ileri demokrasi” ye geçildiğini bas bas bağıran kesimler tarafından sergilenmesi ise karikatürlere konu olacak bir durumdur. Ancak; yaşananlar mizah durumunu aşıp gerçeğe dönüşmüş ve anti demokratik, otoriter, baskıcı yöntemlerle emek ve demokrasi taleplerini yükseltenlerin imha edildiği bir saldırıya dönüşmüştür.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Anayasa‘nın 135. maddesinde tanımlanan, 6235 sayılı Yasayla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Üyelerinin hak ve çıkarlarını korurken meslek alanları ile ilgili ülke gerçeklerini, sorunlarını, çözümlerini kamuoyu ile paylaşan TMMOB, iktidarlar tarafından görüşlerine başvurulması ve önerilerinin dikkate alınması gereken bir örgüttür.

AKP iktidarına ve çevrelerine, TMMOB‘a saldırmak yerine bu gerçeğe göre hareket etme sorumluluklarının bulunduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Omuz omuza mücadele ettiğimiz kardeş örgütümüz TMMOB yalnız değildir.

Açıkça bilinmelidir ki; TMMOB‘u karşısına alanlar 1 Mayıs meydanlarındaki milyonları karşısına almış olacaktır.

  

TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK)  
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (KESK)  
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB)

 
Kaynak: tmmob.org.tr

Spread the love