DİSK-KESK-TMMOB-TTB ‘İş Cinayetlerini Durduralım Platformu’nu kurdu

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB iş cinayetlerini durdurmak, güvenli çalışma yaşamı mücadelesini yükseltmek için “İş Cinayetlerini Durduralım Platformu” kurdu.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB, İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü ilan edilen 3 Mart’ta; yayımladıkları basın açıklamasıyla bilimin ve tekniğin ışığında, taşeron düzeninin olmadığı, sendikal hakların güvence altına alındığı bir düzen talebini yükseltmeye devam edeceklerini ilan etti. Emek ve meslek örgütleri açıklamada “Tüm emekçileri, yoksulları, işsizleri, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, örgütlü örgütsüz tüm insanlarımızı ortak mücadele için ‘İş Cinayetlerini Durduralım Platformu’na davet ediyoruz.” çağrısı yaptı.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yok sayıldığı, işçilerin katliam şeklinde gerçekleşen iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği bu dönemde alınması gereken önlemleri maddeler sıralayan emek ve meslek örgütleri kurulan platform altında bir de imza kampanyası başlattı. “Kaza, kader, fıtrat değil; cinayet!” başlığı ile başlatılan imza kampanyası Soma katliamının 1. yıl dönümü olan 13 Mayıs 2015’te sona erecek. İmza föyleri, TMMOB ve ona bağlı odaların birimlerinde toplanacak.

Kampanya için bir de video hazırlandı.

https://www.youtube.com/watch?v=siAJge1tOrc

DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin açıklaması için tıklayınız

politeknik.org.tr