Devrimci-Demokrat Orman Mühendisleri’nden Çağrı

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yapılan bir açıklamayla özelleştirmeye, piyasalaşmaya, ticarileştirmeye ve metalaştırmaya karşı tüm orman ve orman endüstri mühendisleri birlikte çalışmaya davet edildi.

 

Devrimci-Demokrat Orman Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendisleri imzası ile yapılan çağrı şu şekilde:

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ÇALIŞMALARI İÇİN

Her türlü;
• Özelleştirme
• Piyasalaştırma
• Ticarileştirme ve
• Metalaştırmaya karşı;
TMMOB’nin temel ilkelerini, ilkelerimiz olarak kabul ediyoruz.

TMMOB Temel İlkeleri:
• TMMOB ve bağlı Odaları mesleki demokratik kitle örgütüdür.
• Demokrat ve yurtsever karakterdedir.
• Emekten ve halktan yanadır.
• Anti-emperyalisttir.
• “Yeni Dünya Düzeni” teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır.
• Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür.
• Barıştan yanadır.
• İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır.
• Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır.
• Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder.
• Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular.
• Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır.
• Bağlı Odaları ile birlikte, mühendis ve mimarların meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur.
• Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar
• Ülkeni demokratikleşmesi için çaba sarf eder.
• Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır.
• Demokratik Kitle Örgütleri ve Sivil Toplum Örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.

Bu ilkeler doğrultusunda; Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ne üye tüm Orman Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendislerini birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

DEVRİMCİ DEMOKRAT ORMAN MÜHEDİSLERİ VE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ