Devrimci-Demokrat Orman Mühendisleri’nden Çağrı
Spread the love

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yapılan bir açıklamayla özelleştirmeye, piyasalaşmaya, ticarileştirmeye ve metalaştırmaya karşı tüm orman ve orman endüstri mühendisleri birlikte çalışmaya davet edildi.

 

Devrimci-Demokrat Orman Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendisleri imzası ile yapılan çağrı şu şekilde:

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ÇALIŞMALARI İÇİN

Her türlü;
• Özelleştirme
• Piyasalaştırma
• Ticarileştirme ve
• Metalaştırmaya karşı;
TMMOB’nin temel ilkelerini, ilkelerimiz olarak kabul ediyoruz.

TMMOB Temel İlkeleri:
• TMMOB ve bağlı Odaları mesleki demokratik kitle örgütüdür.
• Demokrat ve yurtsever karakterdedir.
• Emekten ve halktan yanadır.
• Anti-emperyalisttir.
• “Yeni Dünya Düzeni” teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır.
• Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür.
• Barıştan yanadır.
• İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır.
• Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır.
• Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder.
• Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular.
• Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır.
• Bağlı Odaları ile birlikte, mühendis ve mimarların meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur.
• Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar
• Ülkeni demokratikleşmesi için çaba sarf eder.
• Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır.
• Demokratik Kitle Örgütleri ve Sivil Toplum Örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.

Bu ilkeler doğrultusunda; Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ne üye tüm Orman Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendislerini birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

DEVRİMCİ DEMOKRAT ORMAN MÜHEDİSLERİ VE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ

 


Spread the love