Dev Maden-Sen: “Yeni Yılın İlk Haftasında Maden Ocakları Yine Kana Bulandı”

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü  Kurumu’nun (TTK) üretim öncesi galeri açma ve diğer yer altı hazırlık işlerini yürüten taşeron firmalardan Star Madencilik şirketinin çalışma yaptığı alanın eksi 630 metresinde meydana gelen degaj patlamasında (kömür püskürtme), 7 işçi yaralı olarak kurtarılırken 8 işçinin (Hasan Bozacı, Hüseyin Kürekci, Muharrem Yapıcı, Ahmet Şekerci, Yüksel Koca, Köksal Kadıoğlu, Muhsin Akyüz, Satılmış Arslan) yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Galeri açmak için en az 20 metrede bir yapılacak sondajla kazı  yapılacak bölümün içinde biriken gazın alınması ve bu gazın tamamı boşalıncaya kadar beklenilmesi gerekirken, Star Madencilik işletmesinde buna uyulmadığına dair iddialar bulunmaktadır. Gazın tamamen boşalmasını beklemeden hazırlık çalışmalarının sürdürülmesi sonucu gazlı basıncın degaj patlamasına (kömürün basınçla püskürmesi) neden olduğu belirtilmektedir. Yeraltında çalışanların iyi bildiği gibi, bu patlama kimi zaman böyle kömür püskürmesiyle kendisini gösterirken, kimi zamanda 17 Mayıs 2010 tarihinde, 30 işçinin yaşamını yitirdiği Karadon’da tanık olunduğu gibi grizuyla (gazın yanarak patlaması) sonuçlanmaktadır.

İlginçtir, bugün Kozlu’da 8 işçinin yaşamını yitirdiği galeri hazırlık işini yapan taşeron şirket Star Madencilikte, 2010 yılında 30 işçinin yaşamını yitirdiği Yapı – Tek Şirketi de esas olarak inşaat işleri yapan, madencilik sektöründe tanınmayan firmalardır.

Özelleştirme sonrasında üretim öncesi hazırlık işlerini taşeronlara ihale eden TTK’nın, işi basite alarak inşaat şirketlerine vermesi ve üzerlerindeki denetimi de istenilen ölçülerde yapmaması sonucu butür “kazalar” tesadüfen değil artık “kaçınılmaz” olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş güvencesinden yoksun ve çağdaş bir çalışma ortamından uzakta çalıştırılan TTK’nın taşeronu Star Madencilikte işçileri ortalama 1000 TL aylık ücret almaktadır. Bu paranın asgari ücretten yüksek olduğunu düşünenler, yeraltında çalışanların gelir vergisinden muaf olduğunu hatırlayarak acımasızlığı görmelidir.

Star Madencilikte çalışan işçiler 2010 yılında sendikalaşmak için Genel Maden – İş Sendikası’nda örgütlenmişler, işverenin “yapılan iş inşaat işi”  sözleriyle karşılaşmışlardır. İşverenin sendikal örgütlenmeyi tanımaması sonucu konu yargıya intikal etmiş, yapılan duruşmaların ardından Zonguldak İş Mahkemesi işçilerin lehinde karar vermiştir. İşveren mahkeme kararına rağmen sendika karşıtı tutumunu sürdürmüş ve mahkeme kararını temyiz ederek davayı Yargıtay’a taşımıştır. Yargıtay eğer bu kararı onaylarsa ve o güne kadar da iş cinayetleri sonucu sendika çoğunluğu yitirmezse Star Madencilikte toplu iş sözleşmesi imzalanabilecektir.

Sendikamızın 2012 yılında madencilik sektöründe yaşanan “iş kazaları” raporu hatırlanacaktır. Bu rapora göre; 131 iş kazası olmuş, bu kazalarda 76 kişi yaşamını yitirmiş ve 216 kişi yaralı olarak kurtulmuştu. Ülke düzeyinde yaşanan 131 iş kazasının 29’unun Zonguldak’ta meydana geldiğini de hatırlatmış olalım.

Yaşamını yitiren madencilerin ailelerinin acılarını paylaştığımızı bir kez daha ifade ediyor, yaralı olarak kurtarılan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyoruz. Özelleştirmeye tam gaz devam edenleri, işyerlerinde gerekli önlemleri almayanları, işverenlerin doymak bilmeyen kar hırsları sonucu meydana gelen kazalara göz yumanları, sıkı denetimi gevşetenleri ve insan yaşamına sahip çıkmayanları protesto ediyoruz.  

 

Dev. Maden – Sen Yönetim Kurulu