Demokrat Makina Mühendisleri İstanbul’da Seçim Çalışmalarına Başladı

Demokrat Makina Mühendisleri 16-17 Ocak’ta Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoyumu’nda yapılacak olan İstanbul Şube seçimleri için çalışmalarına Taksim Hill Otel’de yaptıkları basın açıklaması ile başladılar.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde halktan, emekten yana politikalarıyla, muhalif ve demokrat kimlikleriyle davramaya devam edeceklerini belirten Demokrat Makina Mühendisleri Grubu, meslektaşlarının ekonomik ve demokratik haklarını geliştirme doğrultusunda mücadele etmek için yönetime aday olduklarını söyledi.

Yapılan açıklamada, iktidar ve ona bağlı güçler tarafından meslek odaları ve sendikaların seslerini kısmaya çalışan ‘satın alma ve ele geçirme’ yöntemlerinin uygulandığının belirtilirken, MMO’yu, ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını emperyalizme peşkeş çeken, sosyal devlet politikalarını tümüyle bitiren, yurttaşları müşteri haline getiren siyasal iktidara payanda yapmak arayışında olan gerici ve ırkçı gruplara karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladılar.

Yapılan danışma kurulu toplantıları sonucu oluşturulan liste şu şekilde:

ASIL ADAYLAR:
İLTER ÇELİK, HAYATİ CAN, EROL ALKIM ERDÖNMEZ, OSMAN SERTER, ORHAN ATİLLA, TURGUT BOZKURT, DEVRİM KANTAR

YEDEK ADAYLAR:
BÜLENT ÖNTAŞ, ERTUĞRUL BİLİR, AYDIN GÜÇKIRAN, REMZİ ÇAKMAKLI, ARDA ARLI, SELMA EROĞLU, AYŞE AYDIN

Basın açıklamasında belirtilen Demokrat Makina Mühendisleri’nin savunduğu ilkeler şu şekilde:
• Ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının verimli ve toplum için kullanılmasını istiyoruz.

• Meslek alanlarımızla ilgili olarak toplum yararına politika üreten ve kamusal denetimin yanında olan bir anlayıştayız.

• Eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü insani ihtiyaçların kamusal olarak karşılanması gerektiğini savunuyoruz.

• Ülkemizin geleceğini karartanlara, nükleer çetelere, şeriat özlemcilerine, kamusal denetim alanlarını özelleştirerek şirketlere verenlere, özelleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma uygulamaları ile bizlere işsizliği ve yoksulluğu dayatanlara karşı, örgütlü toplumun savunucusuyuz.

• Toplumun muhalif gücü olan Demokratik Kitle Örgütlerine her türlü desteğimizi vermekteyiz.

• Gerici, şoven anlayışlara karşı özgürlükçü, insan haklarından yana, demokratik, laik bir anlayışı savunmaktayız.

• Çevreye ve doğaya zararlı enerji kullanımı yerine, ithal olmayan enerji kaynaklarının, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını savunmaktayız.

• Parasız eğitim ilkesinin esas alınmasını ve fırsat eşitliği sağlanmasını istiyoruz.

• Meslektaşlarımızın ekonomik ve demokratik haklarını geliştirme doğrultusunda mücadele etmek için yönetime adayız.

• Örgütümüzün mesleki demokratik kitle örgütü niteliğine sahip çıkarak, ülkemizde yaşanacak her türlü olumsuzluğa ve halkımıza yapılacak her türden saldırıya karşı tavır geliştirecek ve karşı durmaya devam edeceğiz…

politeknik.org.tr