Demokrat Gıda Mühendisleri Genel Kurul’a Çağırıyor

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin 4. Olağan Genel Kurulu ve Genel Merkez Delege Seçimi 11-12 Ocak tarihlerinde yapılacak. Demokrat Gıda Mühendisleri meslektaşlarını seçimlere, mesleğine sahip çıkmaya çağırıyor.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube 4. Olağan Genel Kurulu 11 Ocak  2014 tarihinde Şişli Kent Kültür Merkezi Etkinlik Salonunda  09.00- 16.30 saatlerinde yapılacak. Şube Yönetim Kurulu ve Delege seçimleri 12 Ocak 2014 tarihinde GMO İstanbul Şubesi Mecidiyeköy Hizmet Binasında  09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacak. Demokrat Gıda Mühendisleri meslektaşlarını bu sürece “Mesleğimize, odamıza sahip çıkalım” diyerek çağırıyor.

Gericilere karşı Demokrat Gıda Mühendisleri

Demokrat Gıda Mühendisleri (DGM) yönetim adaylarını belirlerken, meslektaşlarına bir çağrı metni yayımladı. DGM, meslek onurunu yok etmeye çalışan, kentleri yağmalayan, kamusal kaynakları yok eden, çevreyi doğayı katledenlere karşı onurlu bir Gıda Mühendisleri Odası için meslektaşlarına seçimde oy kullanma çağrısı yapıyor.

Genel Kurul Seçimlerinde Demokrat Gıda Mühendisleri Başkan adayı Aysel Tankaş olacak. Demokrat Gıda Mühendisleri bir önceki dönem seçimlerinde gericilerin grubu Mesleki Gelişim Platformu’na kaybetmişti. Mesleki Gelişim Platformu da genel kurul seçimlerine Gökhan Dik ile seçime girecek.

 

Demokrat Gıda Mühendislerinin çağrı metni şöyle;

Biz Kimiz?

Yıllardır süren mücadelesiyle ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan TMMOB’nin bir bileşeni olarak, kamusal-toplumsal kaynak ve varlıkların iktidarın elinde merkezileştirilerek piyasaya açılmasını kabul etmiyoruz. Kentsel rant programlarının önünde bir engel olarak görülen bilimsel, teknik, mesleki denetimi yok sayan ve toplumcu engelleri ortadan kaldırmaya çalışan zihniyetin karşısındayız. TMMOB’liyiz.

Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında mesleğimizi, meslektaşlarımızı ve halklarımızı ilgilendiren durumların tespitlerini yaparak, politikalar ve çözüm önerileri üretmek hedefindeyiz. Bilimselliğin ve toplumculuğun karşısında birer korkuluk gibi dikilen gericiliğe ve baskılara karşı, yaşam alanlarının demokratikleşmesi için çaba sarf etmeye gönüllüyüz, demokratız.

Bizler en temel insan haklarından birinin özgürlük ve eşitlik olduğuna inanıyoruz. İnsanlar ancak bu hakları elde ettiklerinde kendilerini gerçek anlamıyla ifade edebilirler. Her türlü ulusal, ırksal, milliyetçi, şoven ve cinsiyetçi baskı ve dayatmalara karşı dillerin, ulusların, halkların ve bireylerin özgürlüğünü savunuyoruz, özgürlükçüyüz.

Dünyanın her yerinde ve her konuda mücadele edenlerden ancak örgütlenme bilincine sahip olanlar, örgütlü yaşayanlar başarıya ulaşmıştır. Biz de bu bilinçle bu güne kadar bu çatı altında örgütlü mücadelemizi yürüttük. Bundan sonra da güçlenerek devam edeceğiz, örgütlüyüz.

Bilgininin paylaştıkça çoğalacağını, tecrübenin paylaştıkça anlam bulacağını, hayatın paylaştıkça güzelleşeceğini biliyor, paylaştıkça yapılan her şeyde harcanan emeğin mutluluk vereceğine inanıyoruz, paylaşımcıyız.

Meslek ve meslektaşlarımızın sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul ediyor, emekten, demokrasiden, barıştan ve insan haklarından yana olan tüm mücadeleleri destekliyoruz. Bu anlamda diğer meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının mücadelelerinde onlarla birlikte olmayı kendimize görev sayıyoruz, dayanışmacıyız.

Bilgi çağında her fikrin, görüşün, önerinin mesleğimizi geliştirmek ve önemini anlatmak adına fayda sağlayacağı bilinciyle, fikir üreten herkese saygılıyız. Karar alma süreçlerinde bu fikirlerin dinlenmesini önemsiyoruz, katılımcıyız.

Bilim ve teknolojiyi insanlık yararına ve doğal dengeyi koruyacak biçimde kullanmayı mesleğimizin temel ilkesi olarak kabul ediyoruz. Doğrularımızın mutlaka bilimsel bir temele oturması gerektiğine inanıyoruz. Odamızın duruşunu-omurgasını belirlerken tek yol göstericimizin bilim olmasını savunuyoruz, bilim odaklıyız.

Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için, gıda ve tarım sektörünü de yakından ilgilendiren çevre tahribatlarına ve yaşanan sorunlara karşı ilkelerimizle mücadele edeceğiz, çevreciyiz.

Çalışmalarımızda cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan sorunlarının çözümünde kadın meslektaşlarımızla dayanışmayı görev biliyoruz, eşitlikçiyiz

Demokrat Gıda Mühendisleri olarak 12 Ocak 2014’te yapılacak TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube seçimlerinde mesleğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Genel Kurulu 11 Ocak  2014 tarihlerinde Halaskargazi Caddesi No: 168 Şişli / İSTANBUL Adresinde bulunan Şişli Kent Kültür Merkezi Etkinlik Salonunda  09.00- 16.30 saatleri arasında gerçekleştirecektir.

Şube Yönetim Kurulu ve Delege seçimleri 12 Ocak 2014 tarihinde Mecidiyeköy Mah. Mecidiye Cad. No: 14 Adıgüzel Çarşısı Şişli /İSTANBUL adresinde bulunan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mecidiyeköy Hizmet Binasında  09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası çatısı altında örgütlülüğümüzün gelişimi ve güçlenmesine katkıda bulunmak ve mesleğimiz adına dünyadaki gelişmelerle paralel, meslektaşlarımızla birlikte duyarlı, katılımcı, demokratik, çağdaş ve onurlu bir meslek ve emek mücadelesini yürütmek için Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetimine adayız. Bu yolda gereken gücü örgütlülüğümüzden alacağımıza inanıyoruz.

Yeni dönem Yönetim Kurulu adayları olarak,

 1.    Toplumun sağlığını korumak, mesleğimizin doğruluğunu, onurunu ve değerini yüceltmek ve geliştirmek, dürüstçe çalışmak ve teknik açıdan da mesleğimizi geliştirmek için önemli bir konu olan Gıda Mühendisliği Meslek Etik Kodlarının oluşturulması ve odamızda uygulanması için çalışacağız.

2.    Gıda güvenliği konusunda tek yetkili konumdaki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda ve diğer ilgili kurumlarda yeterli sayıda Gıda Mühendisi istihdamının gerçekleştirilmesi için tüm meslektaşlarımızla omuz omuza olacağız.

3.    Gıda Güvenliğini ve dolayısıyla tüketici sağlığını tehdit eden merdiven altı ve kayıt dışı gıda üretiminin önlenmesi için çaba harcayacağız.

4.    TMMOB’nin temel ilkeleri ışığında, meslek alanımız üzerinden, gündeme dahil olarak mesleki mücadelemizi arttıracağız ve halktan yana insana yakışır düşünceler üreteceğiz.

5.    TMMOB’ye bağlı diğer meslek odalarıyla ortak çalışmalar yaparak ve irtibat büroları kurarak mesleki dayanışmayı arttıracağız.

6.    Meslektaşlarımızın çalıştıkları iş yerlerinde ziyaret ederek mesleki dayanışmayı arttıracağız ve belirli sayının üzerinde Gıda Mühendisi çalışan işyerlerinde, İşyeri Temsilcilikleri oluşturacağız.

7.    Kadın Mühendislere karşı yapılan başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere her türlü ayrımcılığın karşısında olacağız ve bu konuyla ilgili çalışma grubu oluşturacağız.

8.    Eğitim, Seminer ve Söyleşi programlarını meslektaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirerek uygulayacağız ve bu konuda ezber bozacağız.

9.    Meslektaşlarımızın başta sigorta primlerinin doğru ve zamanında ödenmesi olmak üzere,  özlük sorunları ile yakından ilgileneceğiz ve hukuki danışmanlık hizmeti sunacağız.

10.  Öğrenci üyelerimizin meslek hayatına atılma süreçlerine daha etkin destek vereceğiz.

11.  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi paylaşımını artıran uygulamaları devreye sokacağız.

12.  Meslektaşlarımızın arasında sosyal dayanışmayı ve iletişimi arttırmak için müzik, tiyatro ve sinema grupları kuracağız, etkinlikler gerçekleştireceğiz . Meslektaşlarımızla oda arasındaki mesafeleri kaldırmak ve üyelerimize ulaşmak için iletişim araçlarını ve teknolojik imkanları en iyi şekilde kullanacağız.

Demokrat Gıda Mühendisleri Grubu Yönetim Kurulu Adayları:

Aysel Tankaş
Burhan Akar
Ela Taşsın
Evrim Pamuk
Faruk Kor
Hasan Hüseyin Ekşioğlu
Mehmet Çetin
Murat Aydın
Müge Demirdoğan
Nagihan Gülhan
Onur Akbulut
Rasim Yaman
Salih Koyaş
Serhat Celep

 politeknik.org.tr