Demokrat Çevre Mühendisleri: ‘Mesleğimize, doğamıza, yaşamımıza sahip çıkacağız’ – Röportaj
Spread the love

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin 30-31 Ocak 2016’da gerçekleştirilecek Genel Kurulu üzerine Demokrat Çevre Mühendisleri ile röportaj yaptık. Seçimlere “Mavi Liste” olarak katılan Demokrat Çevre Mühendisleri’nden Sevgican Koç ile gelecek dönemi, mücadele programlarını ve yürüttükleri çalışmaları konuştuk.sevgican_koc

Politeknik: Demokrat Çevre Mühendisleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Sevgican Koç: Bizler ‘adil, eşit ve özgür bir dünya’ inancıyla; bilim ve teknolojiyi halkla buluşturmak ve toplum için kullanmak amacıyla yola çıkmış Demokrat Çevre Mühendisleri’yiz.

Demokrat Çevre Mühendisleri ekibi kent ve ekolojiye yönelik ranta, talana, yağmaya karşı olan; mühendislik çalışmalarında bilimi esas alan, meslek etiğini savunan, güvencesizleştirmeye karşı emekten yana tavır alan, demokrasi mücadelesinden yana, dürüstlük ve onur temelinde bir araya gelmiş demokrat-çağdaş-ilerici çevre mühendislerinin birlikteliğini ifade etmektedir.

Demokrat Çevre Mühendisleri geleneği, farklı adlar altında olsa da, Oda kuruluşunun başından itibaren oda çalışmaları içinde yer almış ve oda örgütlenmesinin yaratıcı gücü olmuştur. Aynı ilkelerle bugüne değin sürdürdüğümüz mücadeleyi, daha güçlü bir biçimde bugün de sürdürmek niyetindeyiz.

P: Meslektaşlarınıza çağrı yaparken ‘Bilim, emek, meslek ve doğa için varız!’ diyorsunuz. Bu çağrının temeli nedir?
S.K: Şu anda yürütülen birçok proje (örneğin 3. Köprü, 3. Havalimanı vb.) bilimsel gerçeklere dayanmadan, yalnızca rant odaklı olarak yürütülüyor. Çoğu zaman bilimsel gerçekler kamuoyundan gizleniyor ya da çarpıtılıyor. Bu yüzden bilimsel bilgiye sahip çıkmak için biz varız!

Mühendisler de toplumdaki diğer meslek kolları gibi emeğine karşılık gelen ücreti alamıyor ve düşük yaşam standartlarında, çoğu zaman güvencesiz olarak, esnek çalışma saatlerinde çalıştırılıyor. Çevre Mühendisliği ise mesleği Çevre Görevlisi tanımıyla itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bunun karşısında ise üye emeğini ve mesleğini savunan örgütlü gücüyle Demokrat Çevre Mühendisleri var.

P: Mühendislerin son dönemde derinleşen güvencesizlik koşullarına değinerek “Mühendis asgari ücreti” mücadelesine vurgu yapıyorsunuz. Bu konu ile ilgili ne gibi çalışmalar yürüttünüz, gelecek dönemde konuyla ilgili çalışma planınız nedir?
S.K: Asgari geçim düzeyinin ne denli arttığı; ancak asgari ücretin bu hızı hiçbir zaman yakalayamadığı ortada. TMMOB her yıl mühendisler için asgari ücret belirliyor. Bizler de bu zamana kadar bilgilendirme toplantılarıyla üyelerimizi konu hakkında bilgilendirdik, SGK ile çeşitli görüşmeler yaptık ve birçok üyemizin işyerine üyelerimizin ücretlerini belirtilen asgari ücret doğrultusunda düzeltmeleri için yazı gönderdik. Ayrıca bize gelen iş ilanlarında da mühendis asgari ücreti uygulanacağı taahhüdü istiyoruz.

P:Rant için değil halk için mühendislik” söylemini savunan ve seçim çağrılarına ekleyen Demokrat Çevre Mühendisleri önümüzdeki dönem nasıl bir çalışma planı düşünmektedir?
S.K: İnsanların yaşam alanlarında bir proje yapmak istiyorsanız öncelikli olarak bunu bölge halkının kabul etmesi gerekiyor. Bu yüzden birçok proje için halkın katılımı toplantısı yapılması zorunludur. Ancak Türkiye’deki projelere baktığınız zaman halkla yapılması gereken toplantıların yapılmış gösterildiği, kamuoyuna yeterli bilgilendirme yapılmadığı görülüyor. Bu gizin nedeni ise halkın bu projeyi yaptırmak istememesi korkusu. Korkunun haklı bir nedeni var, çünkü artık Yeni Türkiye’de hiçbir proje halk için yapılmıyor, hepsi rant için yapılıyor. Bizim mühendislik anlayışımızda ise halkın istekleri ve ihtiyacı esastır. Bir grup insan o projeden rant sağlayacak diye ne halkın yaşam alanları tehdit edilebilir ne de ekolojik yaşam.

P: Son olarak 31 Ocak’taki Genel Kurul seçimlerine giderken üye ve meslektaşlarınıza nasıl seslenmek istersiniz?
S.K: 31 Ocak’ta tüm Çevre Mühendislerini Demokrat Çevre Mühendislerine, Mavi Liste’ye oy vermeye çağırıyor ve biz varız diyoruz:dmc_1

Bilim, emek, meslek için biz varız!
Çevre Görevlisi olarak değil Çevre Mühendisi olarak biz varız!
Mühendis asgari ücreti için, insanca yaşam, güvenceli gelecek için biz varız!
Eğitimde ve meslekte cinsiyet ayrımcılığına karşı biz varız!
“Rant için değil halk için mühendislik” şiarıyla biz varız!
Bilim ve tekniği halkın hizmetine sunmak için biz varız!
Kentler ve ekoloji için biz varız!
Mega Projeler için değil İstanbul’a nefes olmak için biz varız!
HES’lerin değil ırmakların, Termik’in değil koyların, Nükleerin değil yaşamın yanında olmak için biz varız!
Validebağdan Silivri’ye; Kuzey Ormanları’ndan Kalamış’a; Gerze’den Akkuyu’ya; Çeşme’den Cerrattepe’ye; Dersim’den Fatsa’ya yaşamı savunanların yanında biz varız!

politeknik.org.tr


Spread the love