ÇMO: “Kütahya’daki Analiz Sonuçları Açıklandı”

KÜTAHYADAKİ ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Kütahya’da Eti Gümüş A.Ş.’ye ait gümüş işletmesinde 07.05.2011 tarihinde siyanürlü çamur barajında meydana gelen kaza sonrasında siyanürün yer altı suyuna karışıp karışmadığını tespit etmek amacıyla bölgedeki içme suyundan 12.05.2011 tarihinde numune alınmıştır. Numune alma işlemi Greenpeace yetkilileri tarafından yapılmıştır. Odamıza gönderilen numune, akredite olmuş bir laboratuarda analiz ettirilmiştir. Analiz sonucuna göre kazanın 5. gününde siyanür sızıntısı 4,5 km ötedeki Köprüören Köyü su kaynaklarına ulaşmıştır. İçme suyunda normalde hiç bulunmaması gereken ancak en fazla 0,050 ppm düzeyinde olmasına müsaade edilen siyanür miktarının Köprüören Köy Çeşmesinden alınan su numunesinin analizi sonucunda 0,071 ppm olduğu görülmüştür. Müsaade edilen limit değerlerin % 40 daha üzerinde çıkan siyanürün halk sağlığı üzerinde etkisinin yadsınamaz ölçüde fazla olduğu düşünülmektedir. Daha önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere kazanın 10. gününde siyanür miktarının yer altı suyunda belireceği ve ilerleyen her günde de yer altı suyundaki siyanür miktarının artacağı öngörülmektedir.
Türk gıda kodeksine göre bölgedeki yeraltı suyu içilemez durumdadır. Konu ile ilgili bölge halkı muhtarlıklar aracılığı ile uyarılmıştır. Kütahya Valiliği’nin bölgeye bir an evvel içme ve kullanma suyu göndermesi gerekmektedir. Bu noktada Kütahya Valiliği’nin bölgede yaptırdığı analizlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir. Bölgede yaşayan halkın yanlış bilgilendirilmesi ve bu suyu kullanması durumunda yaşanacaklardan Kütahya Valiliği sorumlu tutulacaktır.
Kütahya Valiliğinin yeraltı suyu analizlerini yaptırdığı Kütahya İl Halk Sağlık Laboratuarı siyanür ölçme ile ilgili akredite olmadığı için Kütahya’da yapılan ölçümlerin güvenilir olmadığı düşünülmektedir.
İlerleyen günlerde odamız tarafından numune alma işlemine devam edilecektir.  Alınacak numunelerde sadece siyanür miktarı değil ağır metal konsantrasyonları da ölçülerek değerlendirmeler bu yönde yapılacaktır. Bir an evvel tesisin çevresinde yaşayan halkın ve tesiste çalışanların kanlarındaki siyanür ve ağır metal miktarlarının da ölçülerek kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.  
Bu durumda “siyanür barajından bir gram bile sızıntı yoktur” gibi halkı yanıltıcı açıklamaların yapılmaması gerekmektedir. Bölgede yaşayan halkın büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğu ortadır. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu