ÇMO İstanbul Şubesi Genel Kurulu Öncesi ‘Demokrat Çevre Mühendisleri’ Adaylarını Açıkladı

ÇMO İstanbul Şubesi Genel Kurulu ve seçimleri 1-2 Şubat 2014 tarihlerinde yapılacak. Genel Kurul öncesi ‘Demokrat Çevre Mühendisleri’ adaylarını açıkladı.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Genel Kurulu ve seçimleri 1-2 Şubat 2014 tarihlerinde yapılacak. Genel Kurul öncesi Demokrat Çevre Mühendisleri bir açıklama yaparak adaylarını duyurdu. Demokrat Çevre Mühendisleri’nin adayları şu şekilde;

Asıl adaylar: Emine Girgin, Egemen Belet, Meryem Kayan, İlden Kibar, Burcu Akdağ, Cevahir Efe Akçelik, Akan Çelik.

Yedek adaylar: Ali Osman Asılsoy, Derya Yeter, Güneş Kocamanoğlu, Selda Onurlu, Özlem Deniz, Ahmet Dursun Kahraman, Sinan Tolga Ulucak.

Seçime mavi liste ile gireceklerini belirten Demokrat Çevre Mühendisleri açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

 • Yaşam alanlarımıza, çevremize, kentimize ve mesleğimize sahip çıkmak için, birlikte üretmek, birlikte yönetmek için, yan, yana omuz omuza, daha güzel, daha özgür, daha yaşanabilir bir ülke ve kent için, tüm üyelerimizi, meslektaşlarımızı; TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi seçimlerine katılmaya, her türlü çürümeye, değersizleştirmeye karşı tek yürek olmaya çağırıyoruz.
 • Demokratik Çevre Mühendisleri, demokrasi mücadelesine, çağdaş ilkelerle örülmüş bir oda anlayışına sahip çıkmaya devam ediyor. Seçimlerde bir kişi dahi eksik kalmamak için saflarımızı sıklaştırmaya, demokratik çevre mühendisleri çatısı altında birleşmeye çağırıyoruz.
 • İstanbul’da halkın kent çeperine sürülerek yaşam alanlarından uzaklaştırıldığı, ormanlık alanların ve su havzalarının yapılaşmaya açıldığı, tarihi ve kültürel dokuların, kent kültürünün yok edildiği kentsel dönüşüm olarak adlandırılan rant projeleri, karşısında mücadele etmeye, yaşamı savunmaya devam edeceğiz.
 • Doğal varlıkları sermaye birikimine sokan uygulamalara, doğanın ticarileştirilmesine/ sermaye talanına açılmasına, suyun ve doğal varlıkların metalaştırılmasına karşı Gezi Parkı’nda olduğu gibi halkın yanında yer alacağız, mücadeleye güç katacağız.
 • Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı, Su Kanunu Tasarısı, EPDK Yasası ve ÇED Yönetmeliği olmak üzere doğa alanlarında rant projelerine zemin oluşturan, ekosistemin bütünlüğünü tehlikeye atan ve kirleten öder mantığı ile doğanın korunmasını imkansızlaştıran yasal düzenlemelerin iptali ve hem kentsel alanlar hem de kırsal alanlar için kamu yararı, doğanın sürdürülebilirliği ve tüm canlıların yaşama hakkının esas alındığı bir çevre mevzuatının oluşturulması için yaşam ve doğa savunucuları olarak mücadele edeceğiz.
 • Mesleğimizin saygınlığını ve etkinliğini olması gereken düzeye getirmek için ilgili kurumlar ile ortak çalışmalar yürüteceğiz.
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bağlı odaları ve diğer meslek kuruluşları ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapacağız.
 • Çevre ile ilgili yasa, yönetmelik, tüzük, tebliğ, standartlar ve şartnamelere ilişkin görüş üreterek, yasal düzenlemelerin hazırlanma sürecinde gerekli katkıların sağlanması amacıyla çalışmalar yapacağız.
 • Mesleki hizmet sürecinde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla yasal düzenlemelerin oluşturulması yönünde çalışmalar yapacağız.
 • Çevre mühendisliği eğitiminin ülke gereksinimlerine ve çağın getirdiği yeniliklere göre geliştirilmesini sağlamak için üniversiteler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm kamu kurumlarıyla ilişki kurarak, gerekirse ortak çalışmalar yapacağız.
 • Mesleki olarak ortaya konan emeğin hakkıyla değerlendirilmesi ve meslektaşlarımızın yaşam kalitesinin hak edilen seviyeye yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapacağız.
 • Meslektaşlarımızın doğru istihdam, işsizlik, iş güvencesi, mesleki tanınırlık, ücret yetersizliği ya da dengesizliği gibi sorunların yanında meslek haklarımızı korumak için de mücadele edeceğiz.
 • Meslektaşlarımızın arıtma tesislerinde, şantiyelerde, fabrikalarda, ölçüm yaptıkları bacalarda, can güvenliklerini tehlikeye atarak çalıştırılmaları karşısında mücadele edeceğiz.
 • Güvencesiz çalıştırılma ve taşeronlaştırma ile getirilen uzun çalışma saatleri, sosyal hakların sürekli budanması, yasal olmayan sözleşmelerin imzalatılması, çalışma koşullarının sürekli ağırlaştırılması sorunlarının karşısında “insanca yaşam güvenceli iş” talebimizle mücadele edeceğiz.
 • Mesleğimizin, sadece bu konuda eğitim alıp, emek harcayan Çevre mühendisleri tarafından yapılmasını ve diğer mesleklerin mesleğimiz üzerindeki baskılarının ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla mücadele edeceğiz, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağız.
 • Meslektaşlarımızın bilgi birikiminin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla çeşitli eğitim, panel, sempozyum gibi çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz.
 • Meslektaşlarımızın çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla gerekli çalışmaları yürüteceğiz.
 • Meslektaşlarımızın çalışma yaşamında ve işe girişlerde karşılaştıkları cinsiyetçi tutumlara karşı mücadele edeceğiz.
 • Mesleğimizin uygulanması sürecinde meslektaşlarımızın karşılaşacakları yasadışı ve haksız her türlü davranışa karşı direkt ve/veya ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunacağız.

politeknik.org.tr