ÇMO İstanbul Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi
Spread the love

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Doğa yasalarına, ekosisteme ve şehircilik ilkelerine aykırı; plansız, denetimsiz ve önlemsiz bir biçimde hızla büyümenin sonucu sıklıkla çevre ve kent suçlarına maruz kalan kentimiz İstanbul‘da çevre mühendislerinin mesleki haklarını savunmak amacıyla örgütlendiği ÇMO İstanbul Şubesi kentimiz ve ülkemizde yaşanan çevre sorunları karşısında, oluşturduğu bilgi birikimini kamu yararını gözetecek şekilde çözümler üretmeyi misyon edinmiştir.

Çevre sorunlarına ilişkin politika yoksunluğu ve yasal karmaşa, denetim ve yaptırım eksikliği gibi sorunlar; doğal olay olan depremlerin katliama, yağışların sel felaketlerine, yanlış yerleşim politikalarının rant kavgalarına, çöp dağlarının bombalara dönüşmesine neden olmuştur.

İnsanların ulaşımı değil taşıtların ulaşımı odaklı politikalar sonucu geliştirilen köprü ve otoyol projeleri trafik sorununu çözmekten çok uzak olmaları yanında, şehrin can damarı olan su havzalarında kirlenme ve orman alanlarında talan-yağma sonucu yaratılacak çevre yıkımları sebebiyle İstanbul için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Bizler, yaşadığımız İstanbul‘un, İstanbul‘a yaraşır bir yönetimle; alt ve üst yapısıyla tekrar yapılandırılması, doğa olaylarının doğal afetlere dönüşmesinin minimize edilmesi ve/veya ortadan kaldırılması, halkın sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkının güvence altına alınması gerektiğine inanıyoruz.

Bu maksatla 9. Olağan Genel Kurul‘da şubemizin 2010-2012 çalışmaları değerlendirilmiş olup, önümüzdeki dönem için yol haritası belirlenmiştir.
Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi önceki dönemlerde olduğu gibi;

– Demokratik kitle örgütü olmanın verdiği sorumlulukla bilimden, emekten, doğadan, barıştan, insan haklarından ve demokrasiden yana tavrını sürdürecektir.
– Daha temiz bir çevre ve yaşanabilir bir kent için topluma olan sorumluluğunu yerine getirerek çalışmalarını bilim ve teknolojideki son gelişmeler ışığında devam ettirecektir.
– Ülkemizin içinde bulunduğu politikasızlığın yarattığı tüm engellere rağmen, herkes için temiz bir çevrede yaşama hakkını ve doğal zenginliklerin korunmasını amaçlayan sürdürülebilir bir çevre politikasının oluşmasını ve hayata geçirilmesi için çalışmalarına devam edecektir.
– “Çevre Görevlisi” tanımına sıkıştırılmaya çalışılan mesleğimizin etkisizleştirilmesi ve etkinliğinin azaltılması karşısında meslek onurumuzu yükselterek mesleğimize sahip çıkacaktır.
– İşsizlik ve güvencesizlik tehdidi ile yaratılan ucuz emek cenderesine ve kadın meslektaşlarımızın yaşadığı her türlü ayrımcılığa karşı verdiği mücadeleyi artan örgütlülüğüyle güçlenerek sürdürecektir.
– Çevre mühendislerinin öneminin daha da artacağı gelecek günlerde, üyelerinden ve mesleki bilgi birikiminden aldığı güçle, çevre sorunlarına dair ürettiği, geliştirdiği çözüm önerilerini toplumun hizmetine sunacaktır.

Şubemiz; daha etkin ve daha katılımcı bir örgütlenme doğrultusunda, ülke ve toplum yararları çerçevesinde, üyeleriyle birlikte üreten ve yöneten oda anlayışını sürdürecektir. Daha etkin, daha güçlü bir oda, yaşanabilir bir İstanbul ve dünya için bilim ve emek eksenindeki çalışmalarına devam edecektir.

 


Spread the love