İşçiye kötü davranan mühendisin işten atılmasına yargıtay onayı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emrindeki işçilere iyi davranmayan bir mühendisin iş sözleşmesinin, davranışları nedeniyle feshedilmesini yerinde buldu. Daire, kararında, işçiye iyi davranmanın, “amirin görevi” olduğunu vurguladı.
İş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini öne süren bir mühendis, feshin geçersizliğine ve işe iade edilmesine karar verilmesi talebiyle yerel mahkemeye açtığı davayı kazandı. Yerel mahkeme, davanın kabulüne karar verdi.

İşveren vekilinin temyiz başvurusu üzerine, dava dosyası Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi.

Daire kararında, dava dosyasındaki bilgilere dayanılarak, üretim bölümünde mühendis olarak çalışan davacının son 8 ay içinde 2 kere eksik iş yapması nedeniyle uyarıldığı belirtildi.

Davacının son olarak işin yapılması sırasında, emrindeki işçi ile tartıştığı, tartıştığı işçinin, davacının kendisine hakaret ettiğini bildirdiğine yer verilen kararda, bu olaydan sonra disiplin kurulu kararı ile davacının iş sözleşmesinin, görevleri hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi nedeniyle feshedildiği kaydedildi.

Yerel mahkeme kararını bozan Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“Davacının amir olarak emrindeki işçilere iyi davranması ve onlara işleri yaptırması, görevinin bir parçasıdır. Bu yönde özenli davranmadığı, yetersiz olduğu, tutanak ve tanık anlatımları ile anlaşılmaktadır. Davacının davranışları, iş yerinde olumsuzluklara yol açmıştır. İş ilişkisinin sürdürülmesi, işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenmez bir hal almıştır. Davacının iş sözleşmesi, davranışlarından kaynaklanan nedenle feshedilmiştir. Geçerli neden vardır. Davanın reddi yerine, kabulü hatalıdır.”