Kitap: İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar Deneyimler
Spread the love

Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi”nin (TÜSAM) ,  15-16 Ekim 2004 tarihlerinde İstanbul”da düzenlediği ve ”Sınıf Çalışmaları Sempozyumları” ana başlığı altında her yıl düzenlemeyi planladığı sempozyumlar dizisinin ilki olan ” İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar Deneyimler” başlıklı sempozyuma sunulan tebliğler SAV Yayınları tarafından kitap olarak yayınlandı.

Dokuz bölümden oluşan kitapta, ilk iki bölüm işçi sınıfının değişen yapısına, sonraki üç bölüm ise geleneksel sınıf örgütlenmeleri ve bu alanda görülen çözülmelere odaklanıyor. İzleyen bölümlerde, dünyadaki sınıf hareketi deneyimleri ve geleneksel sınıf hareketinde alternatif açılımlar ele alınırken son bölümde ise Türkiye”de son dönemde hayata geçirilmeye çalışılan alternatif örgütlenme deneyimleri aktarılıyor. Kitap Sempozyum açılış konuşmalarının haricinde, bir kısmı Türkiye”de ve Türkiye dışında yaşayan akademisyenlerin/akademi dışı araştırmacıların araştırmalarından, bir kısmı da emek hareketi aktivistlerinin deneyimlerinden oluşan otuz dört makaleden oluşuyor.

politeknik.org.tr


Spread the love