İşçi Sağlığı İçin Yeni Girişim

İstanbul’da yeni bir “İşçi Sağlığı Girişimi” başlatıldı. Haziran ve Temmuz’da yapılan iki toplantıyla ilk adımları atılan girişimin çağrısında şu bilgiler yeralıyor:

“İşçi sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet yürüten farklı meslek grupları ve bu alandaki asıl unsur olan işçilerin temsilcileri alana daha fazla katkıda bulunabilmek amacıyla bir girişim başlatmıştır. Bu girişim kendisini girişimcilerle sınırlandırmamakta atılacak adımlarla alanla ilgili herkesi kapsamayı hedeflemektedir. Bu amaçla Eylül ayı başında daha geniş bir katımla yapılacak toplantıda çalışma grubunun kuruluşu ilan edilecektir.

Gruba dahil olacak tüm kurumlardan:

1. Nasıl yer almak istediklerini, maddi desteklerinin ne olacağını,  insan gücü desteklerini
2. Yapılacak işler konusunda neler yaptıkları ve neler planladıklarını
3. Bu çalışmada hangi alanlarda yer alabileceklerini belirlemelerini ve ifade etmelerini bekliyoruz.”

Açıklamada yapılan toplantılara İTO, İNSEV, İşyeri Hekimleri Derneği, EMO, Dev Sağlık-İş, Petrol-İş, DİSK Tekstil’den temsilcilerin katıldığına yer verildi. Yapılan iki toplantı sonrası çalışmanın yürütülmesi için atılacak adımlar ve çalışmanın hedefleri şöyle belirlendi:

1. Amaç:   İstanbul’da ilgili uzmanlık /meslek örgütleri ve emek örgütlerinin birlikte işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında kısa vadede  inceleme, bilgi ve veri toplama, değerlendirme, araştırma, ortak görüş ve tutum oluşturma  amaçlı, uzun vadede ise eğitim, akreditasyon, sertifikasyon ve gerekli görüldüğünde laboratuvar hizmetlerini de verecek bir merkez (koordinasyon) oluşturmasıdır. Bu merkez bir enstitüye dönüşme hedefini de gütmektedir.

2. Bu amaçlara ilişkin çalışmaların yürütülmesi için başlangıçta bir geçici koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. Bu kurulda:

İstanbul Tabip Odası’ndan Mustafa Tamyürek ve  Turabi Yerli
İşyeri Hekimleri Derneği’nden Özcan Baripoğlu
İNSEV’den Zeki Kılıçarslan
Devrimci Sağlık-İş’ten Mehmet Tok
Petrol-İş’ten  Ahmet Ekinci
TMMOB İstanbul İKK’ nın göstereceği bir kişi yer alacaktır.
Kurulun koordinatörü olarak Mustafa Tamyürek belirlendi.

3. Çalışmanın genel ilkeleri ile ilgili olarak aşağıdaki görüşler ifade edilmiştir:

* işyerlerine girilebilmesi
* Sendikalardan bağımsız olabilmesi
* Geçerli sertifikalar verilebilmesi
* Üç temel konu üzerinde (Tuzla, slikozis solvent) acilen çalışabilmeli.
* Çalışmaların başlangıçta oda merkezli yürümesi,  sonra gerekirse yeni bir merkez aranması.
* Kamunun algılayabileceği bir biçimde sunabilmek
* Uzmanlık alanlarının olması ve el altında olacak raporların hazırlanması
* İş güvenliği boyutunun ihmal edilmemesi.

4. Yapılanma:

* Tüm tarafları temsil eden bir genel kurul, oradan belirlenecek yürütücü sekretarya oluşturmak.
* Yeni ortak  bir tüzel kişilik oluşturulabilir veya var olan tüzel kişilikler içinde uygun olanın çatısı altında bir birim gibi çalışılabilir. Her iki durumda da oluşacak yapı özerk bir nitelik taşıyacak ve kurum temsilcileri alınacak kararlarda inisiyatif kullanabilecektir. 
* Katılımcı taraflar amaç,  yapılanma, çalışma ilkeleri ve finans  konusunda ortak görüş oluşturma ve bu öneriyi ilgili tarafların yönetim kurullarından geçirip ortak bir karara ulaştıracaklardır.

5. Süreç: Eylül ayına kadar grubun oluşumuyla ilgili bu çerçeve tartışılarak ilgililere iletilecek ve yapılacak bir toplantı ile karar altına alınacaktır.”

 

Politeknik.org.tr