Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan TMMOB’ye Toplantı Daveti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TMMOB’ye ve odalara ‘nitelikli yaşam alanları oluşturulması ve sağlıklı bir imar düzeninin kurulması’ gündemli toplantı davetinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın TMMOB’ye gönderdiği toplantı daveti yazısında toplantının amacı ‘sürdürülebilir çevre, yaşanabilir şehirler, güvenli ve nitelikli yapılar inşa edebilme hedefine varabilmek amacıyla afet riski taşıyan yapılarn tasfiye edilerek ve mal güvenliğinin sağlanmasına, çevreye duyarlı teknik altyapısını tamamlamış, nitelikli yaşam alanları oluşturulmasına ve sağlıklı bir imar düzeninin kurulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunmak ve birlikte çalışılabilmesine ilişkin yol haritası oluşturmak’ şeklinde ifade ediliyor. Yazıda ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın da toplantıya katılacağı belirtiliyor.

Toplantıya TMMOB yönetim kurulu başkanının yanı sıra Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası yönetim kurulu başkanları da davetli.

Nereden çıktı bu toplantı?
2B yasası, Afet yasası gibi yasal düzenlemelerin yasalaştırılmasıyla doğayı ve kentleri sermayenin rant alanı haline dönüştüren, kent ve kır rantının bölüşümünü  sermayenin lehine yeniden düzenlemek isteyen AKP’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının toplantısı kentsel dönüşüme, doğayı ve kentleri sermayenin talan etmesine karşı önüne çıkacak engelleri yoklamak hedefi taşıyor. Bu engellerden birisi de TMMOB ve odaların çalışmaları, mücadelesi. Toplantının tam da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TMMOB’nin yetkilerini sınırlandıran yönetmelikleri yayınlamasının ardından ve yine bir rant ve talan yasası olan torba yasa hazırlığıyla birlikte gündeme gelen TMMOB Yasası değişikliği tasarısı arifesine denk gelmesi bakanlığın aba altından sopa göstereceği anlamına geliyor.

Halkın temsilcisi TMMOB
Geçtiğimiz hafta TMMOB yönetimi toplantıya çağrılı olan Oda başkanlarıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda TMMOB ve Oda yönetim kurulu başkanları bakanlığın toplantısına katılma kararını aldı. Kent ve yaşam içeriğiyle gerçekleştirilecek bu toplantıya aynı zamanda, kentlerde yaşayan ve mahalleleri kentsel dönüşüm alanı ilan edilen halkın katılımı da gerekirken bakanlık bu önemli ayrıntıyı ‘atlamış’a benziyor. Toplumsal gerilimlere yol açacak ve bir zor yasası olarak düzenlenmiş Afet yasası da meslek odalarının, üniversitelerin, halkın talepleri alınmadan yasalaştırılmıştı. Bu önemli eksiklik ileride telafi edilir mi bilinmez ama TMMOB ve oda temsilcileri aynı zamanda halkın temsilcileri olarak toplantı masasına oturacak.

Toplantı 30 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek.

 

 

politeknik.org.tr