“Can Güvenliği, İş Güvencesi İstiyoruz!”

Emek ve meslek örgütleri bugün İstanbul’da başlayan 19.Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ni protesto etti. 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA) ile birlikte 19.Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ni İstanbul’da düzenliyor. 11-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kongre; DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Tabip Odası’nın çağrısı ile bugün (12.09.2011) Taksim’de saat 12.30’da gerçekleştirilen basın açıklamasıyla protesto edildi. 
Açıklamada çalışma hayatında güvencesizleştirmenin doğrudan sonucu olan iş kazalarının, bu bütünlük görmezden gelinerek değerlendirilemeyeceği, kongreyi düzenleyenlerin bu durumu görmezden gelerek, yalan -yanlış istatistiksel verilerle gerçekleri çarpıttığı ifade edildi. ‘İşçi sağlığı’ yerine ‘İş sağlığı’ kavramının kullanılarak yapılan işin yani işverenin güvencesinin koruma altına alındığı belirtildi. Basın açıklamasında ayrıca İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) hazırladığı rapor paylaşıldı. Raporda ‘AKP iktidarı iş kazası sonucu ölümlerin yüzde 17 azaldığını belirtiyor. Oysa İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin araştırmalarına göre 2010 yılının ilk sekiz ayında en az 238 işçi hayatını kaybederken, 2011 yılının ilk sekiz ayında hayatını kaybeden işçi sayısı en az 376’ya ulaştı. Yani iş kazası sonucu ölümler geçen yıla göre yüzde 60 civarında arttı.’ ifadeleri vurgulandı. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu, bu sebeple iş kazaları yerine iş cinayetleri tanımının kullanılması gerektiği belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş cinayetlerinden sorumlu olan başlıca kurum olduğu ifade edildi.  ‘Daha fazla kar uğruna emekçilerin yaşamlarını hiçe saymalarını ve bu noktada işçi sağlığı ve güvenliğinin piyasalaştırılmasının bir göstergesi olan 19. Dünya İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’ni protesto ediyoruz’ sözleriyle basın açıklaması son buldu. 
politeknik.org.tr