Çağdaş Demokrat Peyzaj Mimarları Genel Kurula ve seçimlere çağırıyor

Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi Genel Kurulu ve seçimleri 15-16 Şubat tarihlerinde yapılacak. Çağdaş Demokrat Peyzaj Mimarları bir açıklama yaparak tüm Peyzaj Mimarlarını 16 Şubat Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Mavi Listeyi desteklemeye çağırdı.

Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi Genel Kurulu 15 Şubat 2014 Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Brifing Salonu’nda düzenlenecek. Genel Kurul’un ardından seçimler 16 Şubat 2014 Pazar günü Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Binası’nda yapılacak. Genel Kurul öncesi Çağdaş Demokrat Peyzaj Mimarları bir açıklama yaparak; düşük ücretlere, fazla mesailere ve eksik SGK bildirimlerine karşı tüm Peyzaj Mimarlarını 16 Şubat Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Mavi Listeyi desteklemeye çağırdı.

Çağdaş Demokrat Peyzaj Mimarları’nın adayları;

1

Çağdaş Demokrat Peyzaj Mimarları’nın açıklaması şu şekilde;

Çağdaş Demokrat Peyzaj Mimarları grubu olarak; yönetmelikler ile mesleğimizin yok edilmeye çalışıldığı, meslek odamızın ve bağlı olduğu TMMOB’nin kararnameler ile demokratik ve bağımsız yapısının tehdit edildiği, kentsel dönüşüm adı altında rant projeleri ile doğamızda ve kentimizde geri dönüşü mümkün olamayacak yıkımların yaşandığı bu günlerde, Peyzaj Mimarları Odası’nın geleneği olan demokrasi, emek, bilim, kent ve doğa yanlısı tavrımızı sürdürmek amacıyla PMO İstanbul Şubesi yönetimine talibiz.

Bizler toplum ve doğa yararı için, Peyzaj Mimarları ve Peyzaj Mimarlığı mesleğine ilişkin;

Mesleğimiz için,
-Kentlerimizin yapılaşma süreçlerinde, meslek alanımızın görmezden gelinmemesi için
-Peyzaj mimarlarının kamuda daha fazla istihdam edilmesini sağlamak için
-Kamusal projelerde peyzaj mimarlarının daha fazla söz hakkına sahip olması için
çalışmalar yapacağız.

Meslektaşlarımız için;
-Düşük ücretlere karşı ‘mühendis asgari ücreti’nin hayata geçmesini istiyoruz.
-Ücretlendirilmeyen fazla mesailerle çalışmak istemiyoruz.
-Sigorta prim bedellerinin eksik yatmasını istemiyoruz.
-Haklarımız için çalışan, mücadele eden bir PMO istiyoruz.
-Müelliflik, telif ve özlük haklarının korunması gibi somut konularda çalışma yapılmasını ve meslektaş haklarının korunmasını istiyoruz.
-Emeğimizin mücadelesini meslek odamızla birlikte vermek istiyoruz.

Doğa, kent ve halk için;
-Doğayı, kenti, insanları ve tüm canlıları gözeten bir Peyzaj Mimarlığı anlayışı için,
-Ormanlık alanların ve su havzalarının yapılaşmaya açılmaması için,
-Kentin tarihi ve kültürel dokusunun yok edilmemesi için,
-Kentsel dönüşüm adıyla kentlerimizi yağmaya açan rant projelerine karşı durmak için,
-Halkın kent çeperine sürülerek yaşam alanlarından uzaklaştırılmaması için,
-Kamu yararı, doğanın sürdürülebilirliği ve tüm canlıların yaşama hakkının esas alınması için,
-Çağdaş ve bilimsel bir planlama için,

Çağdaş Demokrat Peyzaj Mimarları olarak mücadele edeceğiz.

Bu süreçte tüm meslektaşlarımızı ve dostlarımızı mücadelemiz içinde birlik olmaya ve 16 Şubat Pazar günü Mavi Liste’ye oy vermeye davet ediyoruz.

Çağdaş Demokrat Peyzaj Mimarları