Çağdaş Demokrat Orman Mühendisleri Genel Kurul’a Çağırıyor

TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul şubesi 12. Olağan Genel Kurulu 18-19 Ocak’ta düzenlenecek. Çağdaş- Demokrat Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri Grubu meslektaşlarını seçime çağırıyor.

Geçtiğimiz dönem yönetimini gerici listenin aldığı Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi hafta sonu  genel kurula gidiyor.  Çağdaş- Demokrat Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri Grubu doğanın, ormanların, İstanbul’un ve mesleğin geleceği için meslektaşlarını seçime çağırıyor. Çağdaş-Demokrat Orman Mühendislerinin adayı Prof. Dr. Ünal Akkemik olacak. Genel kurul seçimleri 19 Ocak Pazar günü Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yapılacak.

 

Demokrat Orman Mühendisleri Genel Kurul Çağrı Metni;

Çağdaş – Demokrat Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri Grubu

13. Dönem Adayları

 

                                                  Yönetim Kurulu Asil                                              Yönetim Kurulu Yedek

Prof. Dr. Ünal AKKEMİK                                         Umut Erk ÇÖNGE

Hasan KANDİL                                                         Ahmet KILIÇARSLAN

Ergin DUMLU                                                          Musa ŞAHİN

Mustafa ÖZKAN                                                      Barış TECİMEN

T. Ünal ÇAKIR                                                          Özer KAYA

Kader CİHAN                                                           Rüya YILMAZ

Demet ÇAKIL                                                           Ahmet Yaşar YILDIZ

 

DOĞANIN , ORMANLARIN ve HALKIN ORTAK GELECEĞİ İÇİN;

BİLİMSEL, ETİK ve ONURLU BİR MESLEK GELECEĞİNİ BİRLİKTE KURALIM!…

 

Biz; Çağdaş-Demokrat Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri

 

  1. 1.       Her türlü özelleştirme, piyasalaştırma, ticarileştirme ve metalaştırmaya karşı TMMOB’nin özerkliğini ve temel ilkelerini koşulsuz benimsiyoruz.
  2. 2.       Ülkemiz; merkezi ve yerel yönetimlere hakim, antidemokratik ve otoriter yönetim anlayışı yerine;

Ülkemizin ve ormanlarımızın ortak geleceği, meslektaşlarımızın hakları ve bir parçası olduğumuz halkın insanca yaşama hakkı için; demokratik ve katılımcı bir yönetim talebini her alanda savunuyoruz.

  1. 3.       Ülkemizde, şubemiz sınırları içinde ve özellikle İstanbul’da ormanların geleceğini yok etme pahasına ölçeğini belirleyemediğimiz rant hesaplarıyla kararlar alan ve uygulayan merkezi otorite belirleyiciliğine itiraz ediyor,

tüm kararların bilimin ışığında ve halkın doğrudan katılımıyla alınması gerektiğine inanıyoruz.

  1. 4.       Orman ve ekosistem, ilişki ve kavramının içinin boşaltılması,

2/B – 2/A ve Tabiat parkları başta olmak üzere orman tahribine yol açan her türlü sözde hukuki / tüzel düzenlemelerin yapılması ve bunların uygulanması, karşısında; ormancılığımızın tarihsel birikiminin ve bilimsel doğrularımızın takipçisi olacağız.

  1. 5.       8000 yıllık tarihsel ve kültürel miras olan İstanbul’la birlikte İstanbul’un doğal mirası olan Kuzey Ormanları’nda 3.köprü, 3.Havaalanı, Kuzeye Yeni İstanbul, Kanal İstanbul gibi bilim dışı projelerle, sonuçları yok oluşa varacak aşırı bir tahribat hızla yaşanmaktadır.

Piyasacı ve çıkarcı yasal düzenlemeler yoluyla tüm toplumsal ortak değerler yok edilerek; orman varlığı başta olmak üzere kamusal varlıklarımızın, belli başlı çıkar gruplarının veya kişilerin çıkarına kullanılmasının önünü açılmıştır.

Çıkarcılığın ve piyasacılığın yasalar yoluyla topluma dayatılması toplumun her kesiminde etik değerleri yok etmekte bu etki meslektaşlarımız içinde de artarak yaşanmaktadır

Bu sorunlara karşı mücadelemizi, başta birliğimiz TMMOB olmak üzere tüm duyarlı toplumsal örgütlerle birlikte yürüteceğiz.

  1. 6.       Başta işsiz meslektaşlarımız olmak üzere kamuda, özel sektörde yada serbest meslek mensubu olarak çalışan Orman ve Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi tüm meslektaşlarımızın mesleki, sosyal ve hukuksal sorunlarında yanlarında olacağız.

Katılımcı toplantılarla meslek ve meslektaş sorunları için birlikte geliştireceğimiz çözüm önerilerini sürekli gündemde tutacağız.

Hayatı paylaştığımız; Dünya, ülke, meslek ve meslektaş sorunlarına ilişkin;

saptama, çözüm ve mücadele önerileriyle katılımınız, bizi zenginleştirecek.

Tespitlerimizi, kaygılarımızı ve hedeflerimizi paylaştıkça;

varlığınız gücümüze güç katacak ve birliğimiz gücümüz olacak.

Elbette, birlikte; söyleyecek daha çok sözümüz ve yapacak daha çok işimiz var.

Sizleri yanımızda görmek ve birlikte mücadele etmek istiyoruz.

Desteklerinizi bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

 

18 Ocak 2014 Cumartesi, İ.Ü. Orman Fakültesi Konferans Salonu’nda;

OMO İstanbul Şubesinin 12.Olağan Genel Kurulu

19 Ocak 2014 Pazar, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde;

OMO İstanbul Şube 13.Dönem için seçimleri; gerçekleştirilecek.

 

politeknik.org.tr