İç Mimarlar Odası: “TMMOB’ne Karşı Yapılan Saldırıları Kınıyoruz”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesinin 03 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan üye toplantısında yapılan saldırıyı Türk Mühendis ve Mimar Odalarına bağlı bir Oda olarak kendimize de yapılmış sayıyor ve kınıyoruz. 

Yapılan bu saldırı TMMOB ve Bağlı Odaları geçmişten bugüne yapmış olduğu demokrat geleneğine yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bilmelidir ki TMMOB ve Bağlı Odaları sindirilemez ve zayıflatılamaz. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra  da mücadelemiz azimle ve kararlılıkla devam edecektir. 

Saldırıdan dolayı yaralanmış olan TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyesi Sayın Taner Yüzgeç‘e geçmiş olsun dileklerimizle birlikte, bu tip saldırıların tekrarlanmamasını diliyor, bu utanç verici olayı gerçekleştirenleri tekrar kınıyoruz. 

Saygılarımızla,    

 TMMOB İçmimarlar Odası
19.Dönem Yönetim Kurulu