Bursa İKK Kadın Komisyonundan Çok Eşliliği Savunan Adaya Tepki Yükseldi

Bursa İKK Kadın Komisyonu, MMO Bursa Şubesi Genel Kurulu’nda Birlik Grubu adına adaylığını açıklayan Hayri Özturan’ı, çok eşliliği savunduğunu ifade eden açıklamaları sebebiyle protesto etti

MMO Bursa Şubesi’nin 14-15 Ocak Cumartesi 2012 tarihlerinde gerçekleşecek olan genel kurulu öncesi, mevcut yönetimde görev alan üyelerin dahil olduğu Çağdaş Mühendisler Grubu’na karşı Birlik Grubu da, yönetim kurulu adaylarını açıklayarak liste çıkardı. Birlik Grubu’nun liste başı adayı Hayri Özturan, internetteki bloğunda 15 Eylül 2011 günü kaleme aldığı “Malum Konu” başlıklı yazısında çok eşliliğin yasallaşmasını savunması sebebiyle TMMOB Bursa İKK Kadın Komisyonu’nun bugün(13 Ocak 2012) yaptığı basın açıklaması ile protesto edildi.

Adaylığınızı geri çekin!
MMO Bursa Şubesi binası önünde yapılan basın açıklamasında Bursa İKK Kadın Komisyonu Başkanı Elif Güven; Hayri Özturan’ın  erkeklerin vazgeçilmiş hakkı olarak gördüğü çok eşlilik talebinin kadınlara yapılmış bir hakaret olduğunu, MMO Bursa Şubesi YK başkan adaylığının ise TMMOB üyesi tüm kadınlara ve kadın örgütlülüğüne saldırı ve hakaret olduğunu belirterek, bu hakareti derhal sonlandırarak adaylığının geri çekilmesi ifadelerini dile getirdi. Hayri Özturan’ın  adaylığını geri çekmemesi durumunda MMO üyesi kadınların uğradığı hakarete seçim sandığında cevap vereceğinin belirtildiği basın açıklamasına 25 kadın üye katıldı.

Basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

ERKELERİN ÇOKEŞLİLİK DEĞİL, KADINLARIN EŞİT YURTTAŞLIK HAKKI VAR

Toplumda yükselen gerici kadın düşmanı söylem hız kesmeden devam ediyor. Her gün kadın ölümleri kadına yönelik şiddet haberleri ile dolan gazete kupürlerine Başbakan’ın “kadın ve erkeğin eşitliğine inanmıyorum” sözleri eşlik edince cesaretlenen erkek egemen ideoloji , “Demokrasi ve kadın haklarının” sözde savunuculuğunu bir tarafa bırakarak iktidarda olmanın ve çoğunluğu yakalamanın verdiği rahatlıkla bilinçaltındakileri gün yüzüne çıkarıyor. Üniversitedeki sözde öğretim görevlisinin “ dekolte giyersen tacize uğrarsın” sözlerinin sarf edildiği ve YÖK’ün soruşturma açma gereği duymadığı bir ülkede Hayri Özturan adındaki uçak mühendisi de çıkıp  http://ogrendiklerim.wordpress.com/ adlı internet sitesinde çok eşliliğin yasallaşması savunusu yapabiliyor.

Biz; TMMOB Kadın Komisyonu üyesi kadınları buraya getiren ise aynı kişinin MMO Bursa Şube seçimlerinde liste başı olarak Yönetim kurulu  adayı olarak çıkmasıdır.

İşte Hayri Özturanın  bahis konusu yazısından kesitler;
“Çok eşlilik bu mertebede tabu olarak algılandığından, dul bir bayanın bir erkeğin ikinci eşi olarak koruma altına girmesi zinhar mümkün değil. Oysa bu müessese etkin olarak kullanılabilse bugün devletten ya da yardım kurumlarından gelecek yardımlara muhtaç binlerce insan sıcak bir yuvaya kavuşabilir. Hatta savaş, açlık ve felaketlerde aç veya açıkta kalan ümmetin hanımları(Irak, Somali, Pakistan…) diğer müslüman memleketlerde huzura kavuşma şansı bulabilir. Ekonomik olarak her geçen gün zorlaşan hayatın içinde kadının tek başına mücadele etmesindense, bir aile içinde korunması herkesin için makuldur sanırım.”

Bu öneri ile yardıma muhtaç binlerce kadın sıcak bir yuva bulabilirmiş. Kadınların neden yoksulluktan en çok etkilenenler olduğunu hiç sorgulamayan bu zihniyet sonuçtan kendisine pay çıkarıyor. Onlar tüm kadınların sosyal güvence kapsamına alınmasını değil, erkeklerin koruyucu kollarına sığınmasını makul addediliyor.

Hatta  Ortadoğu ve Asya’da devam eden emperyalist savaşın yarattığı tahribatın da, açlıkla boğuşan milyonlarca insanın da yaşadığı sıkıntıların çözümü bu sihirli formülde yatıyor. Doğrusu bu açıklama “Kürt sorununun çözümü olarak Kürt kadınlarını ikinci eş olarak almayı” öneren Rize Belediye Başkanının açıklamasına rahmet okutuyor. Küreselleşen dünyaya ikinci eş formülünü uygulayarak savaşın, açlığın kadınlarda yarattığı  derin tahribata  karşı kadınları korumak gibi salih bir niyetin altında  aslında kadın düşmanı gerici ideolojinin zehirli dili çıkıyor. Bizler bu dili iyi biliyoruz; bu dil Lübnan’da Hizbullah’ın savaş sonrası eşleri ölen kadınları korumak adına uygulamaya koyduğu formüldür.

Erkeklerin çokeşliliğinin yaşandığı tarihsel süreç köleci toplumla başlar ve bu toplumlarda tıpkı tarlalar, hayvanlar ve köleler gibi kadınlar da erkeklerin mülkü olarak kabul edilir. Erkeklere çokeşliliği bir hak olarak gören zihniyetin gen haritasında kadınları kendilerinin mülkü olarak gören erkek egemen anlayış vardır.

Biz kadınlar; bedenimiz, emeğimiz ve tüm varlığımız ile sizlerin ikinci, üçüncü ya da dördüncü eşleriniz, mülkleriniz falan değiliz. Bizler eşit yurttaşlık ve özgürlük isteyen bireyleriz.

Bizler TMMOB Kadın komisyonu olarak 3,5 yıldır oda temsilcisi kadın üyeler ile düzenli toplantı ve etkinlikler yapıyor, kadın kurultayı düzenleyerek taleplerimizi hep birlikte tartışıyor ve TMMOB örgütü çatısı altında yürüttüğümüz bu örgütlü mücadelenin tüm kadınların eşit ve özgür yurttaşlık talebi mücadelesinin mütevazı bir parçası olduğumuzu düşünüyoruz.
Bugün yönetim kurulu üyesi olduğunuz mühendis mimarlar grubu önünde toplandık. Ve buradan size sesleniyoruz. Hakkınız olduğunu iddia ettiğiniz çok eşlilik talebi kadınlara yapılmış büyük bir hakarettir. MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu üyeliğine olan adaylığınız ise TMMOB üyesi tüm kadınlara ve TMMOB çatısı altındaki kadınların örgütlü kadın mücadelesine yapılmış bir saldırı ve hakarettir.

MMO Bursa Şube Başkan adaylığınız ile TMMOB üyesi tüm kadınlara yaptığınız hakareti derhal sonlandırın ve adaylığınızı geri çekin. Listenizdeki kadın adaylara da sesleniyoruz. Bu hakaret sizlere de yapılmıştır. Bu hakarete sessiz kalmayın Hayri Özturan’ın adaylığını çekmemesi durumunda sizleri adaylığınız geri çekmeye çağırıyoruz.

TMMOB çatısı altında örgütlü kadın mücadelesi yürüten kadınlar olarak tarafız. Tarafımız kadın düşmanı gerici zihniyetin tam karşısındadır. Tarafımız, kadınların eşit ve özgür yurttaşlık tarafıdır.
MMO üyesi tüm  kadın mühendisleri Hayri Özturan’ın adaylığını geri çekmemesi durumunda uğradıkları bu hakarete karşı cevaplarını 15 Ocak günü seçim sandığında vermeye çağırıyoruz.

YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!
YAŞASIN KADINLARIN EŞİT YURTTAŞLIK MÜCADELESİ!
TMMOB BURSA İKK KADIN KOMİSYONU

 

 

politeknik.org.tr