Bozcaada’yı talan projesi yolda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bozcaada imar planını “yeniledi”, adanın yüzde 90′ı imara açılıyor. Tarım alanlarına “bağ evi”, doğal sit alanı Akvaryum Koyu’na “turizm tesisi”, adaya da şimdikinin 5 katı nüfus geliyor

2013 yılında Bozcaada için 1/25 bin ölçekli nazım imar planı hazırlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, adanın yüzde 90’ını kapsayan tarımsal alanları “bağ evi ve tarımsal fabrika” adı altında yapılaşmaya açmayı öngörüyordu. Planın adayı şantiye alanına çevireceğini savunan Bozcaada halkı planın iptal edilmesi için yargıya başvurdu. Radikal’den İdris Emen’in haberine göre,  dava devam ederken Bakanlık 20 Ağustos 2014’te Çanakkale ve Balıkesir’in tamamını kapsayan yeni bir 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı hazırladı. Böylece daha önce hazırlanan ve düşük ölçekli olan 1/25 bin ölçekli nazım imar planı otomatik olarak iptal oldu.

8 Eylül’de  askıya çıkan bu yeni plan da önceki plan gibi adanın neredeyse yüzde 90’ını imara açıyor. Yeni planla, Türkiye ’nin en önemli doğal SİT alanlarından biri olan Bozcada’nın tarım alanlarını “bağ evi” adı altında imara açarken, 3. Derece Doğal SİT alanı olan Akvaryum Koyu ve çevresini de “kentsel gelişim alanı” ile “turizm tesis bölgesi” adı altında imara açıyor. Plana göre tarım alanlarında tarımsal alanların işlenebilmesi için tarımsal tesisler de yapılabilecek. Adanın doğu bölgesi ise “turizm tesis bölgesi” ilan edilmiş durumda, yeni turistik tesisler yapılabilecek.

Plan nüfusu 5 kat artırdı 

Alt ölçekli 1/25 bin ve 1/5000 ölçekli imar planlarında bu alanlardaki yapı yoğunluğunun ise ne olacağı şimdilik bilinmiyor. Plan, adada yapılacak yeni yapıların adanın kimliğine uygun olması için “kentsel tasarım rehberi” hazırlanmasını şart koşuyor. Buna göre yeni yapılacak olan yapılar, kentsel tasarım rehberine uygun olarak tasarlanacak. 1/100 bin ölçekli plan, adayı birbirine bağlayan 20 metre genişliğinde birinci derece yol yapılmasını da öngörüyor. Planın açıklama raporu ise 2040 yılında Bozcaada’nın toplam nüfusunun 11 bin olmasını öngörüyor. Bu rakam nüfusu 2465 olan Bozcaada nüfusunun neredeyse 5 katı büyüklüğe tekabül ediyor.

Tarım arazisine “bağ evi”

Yeni hazırlanan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planına göre tarım alanlarında 75–100-150 metrekarelik “bağ evleri” yapılabiliyor.  Tarım alanlarında bağ evi ve tarımsal tesis yapılaşma koşulları şöyle:

Mutlak tarım arazisi: Bin 500 metrekarelik mutlak tarım arazisine maksimum 75 metrekarelik bir bağ evi yapılabilecek.

Dikili tarım arazileri: 2 bin metrekarelik dikili tarım arazisine maksimum 100 metrekarelik bir bağ evi yapılabilecek.

Özel ürün arazisi: Bin 500 metrekarelik özel ürün arazisine maksimum 75 metrekarelik bir bağ evi yapılabilecek.

Marjinal tarım arazileri: Maksimum 150 metrekarelik bir bağ evi yapılabilecek.

Tarımsal tesisler: Yerel kalkınmanın sağlanabilmesi adına Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın vereceği izinler doğrultusunda tarım alanlarında zeytinyağı, pekmez ve reçel gibi ürünlerin işlenmesi için tarımsal amaçlı tesisler inşa edilebilecek. Planda tarımsal tesis alanı için düzenlenen alan ise maksimum 2 bin metrekare olarak belirtilmiş.

Öngörülen nüfus planın rant odaklı olduğunu gösteriyor

Bursa Şehir Plancıları Odası Başkanı Hakan Karademir, yeni hazırlanan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planının Bozcaada’yı rant alanına çevireceğini, adanın güney kıyıları ile tarım alanlarının yapılaşmaya açıldığını söylüyor. “Ayrıca ada için 2040 yılında öngörülen 11 bin kişilik nüfusu düşündüğümüzde planın tamamen rant odaklı bir anlayışta hazırlandığını söylemek mümkün. Çok özel tarımsal topraklara sahip olan Bozcaada’nın tarihsel kimliği, özgün mimarisi, sosyo-kültürel yapısı ile korunması gerektiğini düşünüyoruz” diyen Karademir,  şu anda askıda olan plana itiraz edeceklerini de ifade ediyor. Balıkesir ve Çanakkale’yi de ilgilendiren plan için 18 ve 20 Eylül’de Çanakkale ile Balıkesir’de bilgilendirme toplantıları düzenleyecekler.

Kaynak: Sendika.Org