Beşiktaş’ta Boğaziçi İmar Yasası delindi: Her şey inşaat için!
Spread the love

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, yılın son toplantı haftasında, Beşiktaş’ın imar planlarını değiştirerek “Beşiktaş’ın geri görünüm ve etkilenmesi bölgelerinde Boğaziçi İmar Kanunu değil, diğer ilçelerde olduğu gibi Planlı Alanlar TİP İmar Yönetmeliği geçerli olsun” şeklinde not düştü. İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nün olumsuz görüş bildirdiği rapora rağmen karar AKP’li ve CHP’li meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre bu değişiklik, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nün olumsuz görüş bildirdiği raporuna göre Beşiktaş’ın geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde kalan Dikilitaş, Balmumcu,Garanti Mahallesi, Ortaköy Köyiçi gibi semtlerinde daha büyük inşaat alanı ve daha yüksek kat, daha çok nüfus anlamına geliyor. Boğaziçi İmar Kanunu’na göre yapılan imar planlarında binaların kot noktaları en düşük doğal seviyeden alınırken, Planlı Alanlar TİP İmar Yönetmeliği’nde en yüksek kot ve yoldan veriliyor. Bu değişik, Beşiktaş’taki dik yokuşlara 2-3 kat yükseklik getiriyor.

Fazla inşaat alanı
Boğaziçi İmar Kanunu’nda çatı eğimleri yüzde 33 olarak hesaplanırken, Planlı Alanlar TİP İmar Yönetmeliği’nde İmar Yönetmeliği yüzde 45 diyor. Bu da Boğaziçi’ndeki yapıların çatı eğimlerini artırarak fazladan inşaat alanı getiriyor. İBB Şehir Planlama Müdürlüğü, Beşiktaş’ın imar planlarıyla ilgili değişiklik hakkında hazırladığı raporda şu ifadelere yer verdi: “Söz konusu alan Geri Görünüm Etkilenme Bölgesi alanında kalmakta olup, bu alanda geçerli olan 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu’nun amacı İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir. Bu doğrultuda uygulamaya ilişkin hususların plan bütünlüğü çerçevesinde belirlenmesi gerekmekte olup, kot alınan nokta, çatı eğimi, su basman seviyesi, bodrum katlar vb. uygulama kriterlerinde yapılacak değişikliklerin Boğaziçi siluetini etkileyici nitelik taşıyacağı ve plan bütünlüğünü bozacağı görülmektedir.”

Hukuka aykırı
İstanbul Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Avukatı Can Atalay ise “2960 Sayılı Boğaziçi İmar Kanunu’nun konusu olan alanlarda işlem tesis edilemez. Bu nitelikte karar verilmesi açıkça hukuka aykırıdır” dedi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar söz konusu İBB Meclis kararıyla ilgili “Şu anda kesinleşmiş bir plan yok. Daha Kurul’a gidecek. Burada yukarı doğru imar yoğunluğu verilmiyor. Kot farkından gelen inşaat artışı, aşağı doğru. Yukarı çıkmayacak, yana doğru çıkacak. Burada geçen plan notu asansör, yangın merdiveni, otopark ve kot yüksekliği” dedi.

Kaynak: kuzeyormanlari.org


Spread the love