Bergama Altın İşletmesi Derhal Kapatılmalıdır!

Bergama Ovacık Altın işletmesine üç kat kapasite artırımı ile ilgili verilen olumlu ÇED belgesine karşı TMMOB’ye bağlı odalar, Bergama ve Kozaklı köylüler tarafından dava açıldı. Davayı açanlardan EGEÇEP (Ege Çevre Platformu) sözcüsü altın işletmesinin kapasite artırımı bir tarafa bir an önce kapatılması gerektiğini söyledi.

İzmir Adliyesinde, 16 Haziran’da dava açma öncesi EGEÇEP tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Dönem sözcüsü Erhan İçöz, Ovacık Altın madeni’nin “hukuk devleti” ilkesini yerle bir edilerek çalıştırıldığını kaydetti.

Madenci şirketin şimdi de Dikili’nin köyleri ve Kozak yaylasında çıkartmayı planladığı cevherleri Ovacıktaki tesislerde işlemeyi düşündüğünü aktaran İçöz, şirketin bu projesine bakanlıklar tarafından da ÇED olumlu belgesi verildiğini aktardı.

İçöz, “Bergama da yaşananlar yargı kararlarını etkisizleştirme operasyonudur. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın madenin üç kat kapasite artırımına olur vermesi hukuki olduğu kadar, bilimsel olarak da çok yanlış bir karardır” diye konuştu. Basın açkılamasının ardından Kozak’a bağlı 16 köy muhtarının, Bergama, Dikili ve İzmir’den yurttaşların imzaladığı dava dilekçesi İzmir İdare Mahkemesine verildi.

 

Basın Açıklamasının tam metni:

Bergama-Ovacık-Çamköy mevkiinde bulunan siyanür liçi yöntemi ile çalışan altın madeninin  faaliyetine ilişkin idari işlemler Mahkemelerce defalarca iptal edilmiş, her defasında alınan yargı kararlarının arkasına dolanılmış ve yeni idari işlemler üretilmek suretiyle yargı kararları etkisiz hale getirilmiştir. Hatta, AİHM tarafından anılan yargı kararlarının etkisizleştirilmesi yoluyla adil yargılama ilkesinin ihlaline ve  özel yaşamın ihlaline dair Hükümet aleyhinde karar verilmiştir.”Kamu yararına olmadığı”na ilişkin mahkeme kararlarına karşın, söz konusu  Altın Madeni ve Kimya Tesisi, HUKUK DEVLETİ İLKESİNİ YERLE BİR EDEREK faaliyetini sürdürmektedir.

Şimdi de Dikili Çağlan- Bergama-Yerlitahtacı ve Yukarıbey Köylerinde açılacak ocaklardan çıkartılacak cevherin işletilmesi için Bergama-Ovacık Altın Madeni İşletmesinin kapasitesini 3 kat artırması için  ÇED olumlu belgesi verildi.

Yaşananlar, Bergama Altın Madeni sürecinde artık sıradanlaşan ancak bizleri ziyadesiyle üzen ve dehşete düşüren “YARGI KARARLARINI ETKİSİZLEŞTİRME OPERASYONU”dur. Bu işlem de bunun bir parçasıdır.

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın, Bergama- Ovacık Altın Madeni İşletmesi bünyesinde bulunan Atık Deposunun boyunun yükseltilmesi amacıyla yapılan “Atık Deposu Yükseltmesi” Projesi için  22.02.2008  tarihli  ÇED Olumlu Kararı”nın  yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli olarak EGEÇEP, TMMOB ODALARI, BERGAMALILAR VE KOZAKLILAR DAVA AÇTILAR.

Hukuksuz uygulamalara rağmen, hukuksal ve meşru mücadelemiz sürüyor, bu mücadele yaşamın korunması mücadelesidir.

 

EGEÇEP DÖNEM SÖZCÜSÜ

ERHAN İÇÖZ

 

Kaynak: ANF, ÇMO