Baz İstasyonlarına Tepkiler Büyürken Meslek Örgütleri Sempozyum Düzenliyor

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi; elektromanyetik alanlar ve etkilerinin konu edildiği bir sempozyum düzenleyecek.
 
Baz istasyonlarının yol açtığı elektromanyetik dalgaların sağlığa etkileri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar ve oluşturulan standartlar GSM firmalarının kar hırslarının gölgesi altında kalırken, halk sağlığı dikkate alınmadan kent merkezlerine, yerleşim yerlerine kurulan baz istasyonlarına karşı tepkiler giderek büyüyor. 
Enerji nakil hatlarının kent yaşamındaki olumsuzluklarının da konu edileceği sempozyum; bu alanda yapılacak ilk etkinlik olması, konu ile ilgili meslek örgütlerini bir araya getirmesi ve gelecek çalışmaların kurumsal bir biçimde yürümesi açısından büyük önem taşıyor.
Sempozyumun sonbahar aylarında İstanbul’da yapılması planlanıyor.
 
politeknik.org.tr