TMMOB MMO YK Başkanı Emin KORAMAZ: “İktidarın Noteri Değiliz”

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın meslek odalarına yönelik olarak yaptığı açıklamalara karşı tepkiler devam ediyor. En son TMMOB Makina Mühendisleri Odası da yazılı bir basın açıklaması yayinlayarak hükumeti eleştirdi. Basın açıklamasının tam metnini aşağıda yayınlıyoruz;

 

Başbakan Meslek Odalarını Eleştiriyor Ancak Bilinmeli ki,

 

Meslek Odaları Kentlere Dair Yanlış Planların Onay Makamı Değil, Çağdaş Yaşamın Güvencesi Olan Kamusal Kurumlardır

Başbakan’ın Örnek Verdiği Moskova ve Tokyo Katlı Kavşak Çalışmaları AKP Belediyeciliğinin Tersine Gerçekte Dev Metro Sistemlerinin Bir Parçasıdır

Biz Meslek Odaları, Trafik Sorununun Yeraltı, Yerüstü Kavşak ve Köprü Çalışmaları ile Değil, Esesen Raylı Sistemleri Temel Alan Toplu Ulaşım Politikaları ile Çözümünü Savunuyoruz

AKP Belediyeciliği, Ülkemiz Çıkarları, Yayaları ve Yaya Haklarını Değil Petrole Bağımlılığı ve Otomotiv Endüstrisinin Çıkarlarını Geliştiren Yol ve Kavşak Çalışmaları ile Toplu Ulaşım ve Kombine Taşımacılıkta Sınıfta Kalmıştır

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, Pazar günü yerel seçim çalışmalarının startını verdiği partisinin İstişare ve Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, meslek odalarının belediye çalışmalarını açtıkları davalarla engellediğinden yakınıp, rahatsızlığını dile getirmiştir.

Başbakan, basında çıkan haberlere şöyle konuşmuştur: “Modern şehirlerde katlı köprülü kavşak olmaz diyorlar. Hala bu sol zihniyet katlı köprülü kavşak fikrine karşı. (…) Yani bu işin içinden gelmesem ben de hakikaten yani doğru söylüyorlar diyeceğim. Dünyada böyle şey yok diyorlar. Demek ki bunlar herhalde Rusya’ya gidip dolaşmamışlar. Moskova’ya bile gitseler orada var. ABD’ye git var. Tokyo’da bırak tek katlıyı, beş katlı yollar var. Niye? Ulaşım sıkıntısı var da onun için. Onu aşmak için bunu yapmış. Artık bunlar mimarinin literatürü içerisinde yerini aldı. Ama bunlar tabii inat olsun, ‘AK Parti belediyeciliği böyle bir şey mi yaptı, öyleyse bizim buna karşı olmamız lazım’. (…) ‘Efendim, ama işte Mimarlar Odası ne der? Mimarlar Odasının böyle bir derdi yok ki. Varsa başımız, gözümüz üstünde. Ama bir deseler bize ‘Ya şöyle, şöyle yapsanız çok güzel olacak.’ Aslında sivil toplum örgütlerinin yapması gereken bu değil mi? Bu. Ama bunu yapmazlar. Tam aksine hemen Danıştay’a dava açarlar, bilmem nereye dava açarlar. Bunlar yapılmasın derler. Bir de belediyelerimiz bunlarla uğraşır. Yapılacak olan birçok şeyi şu anda yapamıyorsak inanın bu Odalar sebebiyle yapamıyoruz. Bunu da burada halkımın özellikle duymasını istiyorum. Yapamıyoruz. İstemiyorlar. Çünkü halka çok uzaklar ve her şeye yaklaşımları ideolojik. ‘Ülkem bir şey kazansın’. Yok böyle bir dertleri.”

Her şeyden önce, herkesin bilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır: TMMOB ve bağlı Odaları keyfi yorumlara tabi ideolojik, siyasal organizasyonlar değildir. Odalarımız, tüm çalışmalarında meslek ve uzmanlık alanlarından hareketle bilim ve tekniği referans alan, yasa ve yönetmelikleri bulunan birer kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Odalarımız, yanlış kentsel uygulamaları eleştirirken gerçekler ve doğruların dayanağını bilim ve tekniğin öğretilerinden almaktadır. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütleri olan Odalar, toplumsal yaşamın biçimlenişine dair görüş, öneri ve çözümlerini tamamen bu temelde ve siyasal kaygı gözetmeksizin belirlerler. Başbakan’ın gerçekte bizlerle birlikte eleştirdiği Danıştay da esasen bu nedenle Odalarımızın yanlış uygulamalara karşı başvurularını dikkate almaktadır.

Diğer yandan Başbakan, Moskova, Tokyo, ABD katlı kavşak çalışmalarını örnek vermektedir. Oysa Paris katlı kavşak sistemi, Moskova katlı kavşak ve yol genişletme çalışmaları sistemi, Tokyo’da 5 yıl içinde yapılacak kazılar, katlı kavşak ve yol genişletme çalışmaları sistemi, bu ülkelerdeki dev metro sistemlerinin bir parçasıdır. 

Biz Meslek Odaları, Başbakan’ın iddia ettiği gibi, “Modern şehirlerde katlı köprülü kavşak olmaz” demiyoruz. Önermelerimiz Başbakan’ın ettiği gibi sığ değil, çok kapsamlıdır. Örneğin Odamız, “Ulaşım ve Trafik Politikalarında Planlama Gerekliliği” başlıklı Oda Raporunda, tüm ulaşım modlarının tek bir taşıma zinciri oluşturacak şekilde entegre edilmesine yönelik kombine (seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve hızlı) taşımacılığın esas alınmasını ve bütün ulaşım politikalarının ülke geneli ve yerel düzeyde birbirleri ile entegre ve bütünlüklü olarak planlanmasını, tarihsel, kültürel doku, çevre ve ekonomik boyutların dikkate alınmasını; kentsel ulaşım açısından ise kent merkezlerine trafik akışının caydırıcı hale getirilmesi ve kent içi ulaşımda toplu taşımacılık ve raylı sistemlerin tercih edilmesini savunmaktadır. Bu kapsamda elbette ki katlı kavşak, köprüler, alt üst geçitler yapılabilir. Ancak AKP belediyeciliği yanlış uygulamaları ifrada vardırmıştır. Kent merkezlerine otomobillerin girişini kolaylaştıran katlı kavşak, alt üst geçit ve köprülerin inşası yoluyla motorlu taşıtların birkaç noktadan durmadan geçmelerini sağlayarak trafik sorununun çözüleceğini sanmak, gerçekte ulaşım ve trafik gerekliliklerini anlamaktan uzaktır. AKP belediyeleri bu politikaları ile petrole bağımlılığı ve otomotiv endüstrisinin çıkarlarını geliştirmiştir.

Kentin tüm sokaklarını birbiriyle kesişmeyecek şekilde katlı kavşaklarla donatmak ve yayaların tüm yaşantılarını alt ve üst geçitlerde sürdürmelerini önerecek kadar büyük yanlışların yapılmadığı bir çağda yaşıyoruz. Yayalara ve çevrede yaşayanlara olumsuz etkiler yaratacak katlı kavşakların çokluğu, kamu kaynaklarını ve kentsel mekanları savurganca tüketmekten başka bir anlamı yoktur.

Kentlerde ortaya çıkan ulaşım sorunlarını sadece trafik sıkışıklığı boyutunda görmek ve bu sorunun çözümünün birkaç katlı kavşak yapımı ile çözmeye çalışmak konuyla ilgili uzmanların ve bilim insanlarının yıllar önce terk ettiği bir çözümdür. Bugün Avrupa’nın birçok kentinde ve özellikle metropol kentlerde merkeze yönelen yollardaki taşıt trafiği yoğunluğunu kontrol edebilmek için var olan otopark alanları azaltılmakta ve kent merkezlerine artık katlı otopark ve katlı kavşak gibi sorunu göreceli olarak çözmeye yönelik yatırımlardan vazgeçilmekte, araçların kent merkezine yığılması önlenmektedir.

Gerçek şu ki, AKP’nin ve Başbakan’ın kendisine onay vermeyen herhangi bir kuruma, yasal süreçlerin belirleyiciliğine, hukukun güvenilirliğine, gıda, ulaşım, ısınma, kent planlaması gibi konularda bilimsel tespit ve önerilere tahammülü yoktur. Ancak biz meslek odaları, ülkemizin ve kentlerimizin kaynaklarının özelleştirilmesine, kamu yönetimi, imar, çevre, kültür ve turizmin rant alanlarına dönüştürülmesine karşı çıkmaya; gıda, su, elektrik, akaryakıt, doğalgaz, ulaşım ve kentsel uygulamaların soygun kapısı olmamasına, Belediyeler eliyle ruhsatsız inşaatlar yapılmasını durdurmaya devam edeceğiz.

Odamız ve Birliğimiz TMMOB, bu Hükümetten önce olduğu gibi, toplumsal yaşamın olması gereken normları içermesine dönük kalıcı çözümleri savunmada halkın yanında taraf olmaya bu Hükümet dönemi ve ondan sonra da devam edecek, tüm yanlış uygulamalar ve kentlerin tüketilmesinin karşısında olacak, ülkenin geleceğine sahip çıkacaktır.

Emin KORAMAZ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI”

Yönetim Kurulu Başkanı